Avís legal

Aquest lloc web (www.habitatinmobiliaria.com) és propietat de PROMOCIONES HABITAT, SAU, amb domicili social al c/ Estébanez Calderón, 3-5, planta 7, 28020, Madrid, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona volum 40450, foli 24, full número B-32232.

L’accés a aquest lloc web es regula de conformitat amb aquestes Condicions generals i particulars d’ús, que pot modificar o substituir el seu titular en qualsevol moment i sense avís previ.

1.- Condicions generals d’ús.

Les Condicions generals següents regulen l’ús i accés al portal web www.habitatinmobiliaria.com, la finalitat del qual és informar de manera pública i gratuïta de les promocions immobiliàries presents i futures de PROMOCIONES HABITAT, SAU, i oferir als usuaris informació, serveis i continguts via web. PROMOCIONES HABITAT, SAU, adoptarà totes les mesures al seu abast per impedir qualsevol tipus de conducta contrària a les lleis espanyoles i cooperarà amb les autoritats competents en la identificació dels subjectes responsables de les accions que puguin comportar violacions de les lleis o condicions aplicables a aquest lloc web.

2.- Condicions particulars per a la contractació de determinats serveis.

La informació sobre preus, superfície, qualitats, i plànols de les promocions de PROMOCIONES HABITAT, SA, facilitats en aquest web, tenen un caràcter orientatiu i aproximat, i no impliquen una oferta vinculant per a PROMOCIONES HABITAT, SAU. PROMOCIONES HABITAT, SAU, no respon de cap manera de l’efectivitat o exactitud de l’esmentada informació, i queda exempta de qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb l’usuari que en faci ús. De conformitat amb el Reial decret 515/1989, de 21 d’abril, sobre protecció dels consumidors quant a la informació que cal subministrar en la compravenda i arrendament d’habitatges, aquesta serà posada a disposició dels usuaris a les oficines habilitades a l’efecte per PROMOCIONES HABITAT, SAU.

3.- Propietat intel·lectual i industrial.

Els continguts, documentació, imatges, gràfics, marques, logos i disseny que formen aquest web són propietat de PROMOCIONES HABITAT, SA, i es troben degudament protegits de conformitat amb la normativa espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. Tret d’autorització prèvia, expressa i per escrit, es prohibeix qualsevol transmissió, cessió, venda, lloguer i o comunicació pública d’aquest web o del seu contingut. Les persones o empreses que enviïn qualsevol tipus d’informació o contingut a PROMOCIONES HABITAT, SA, es comprometen al fet que aquesta sigui veraç i no vulneri o infringeixi qualsevol dret de tercer ni sigui contrària a la llei i l’ordre públic. Si creieu que qualsevol contingut i/o informació d’aquest web vulnera un dret legítim o la normativa vigent, no dubteu a contactar amb nosaltres: PROMOCIONES HABITAT, SA, Avinguda Diagonal, 458, 3a planta 08006 Barcelona PROMOCIONES HABITAT, SA, es reserva el dret de modificar el contingut i informacions disponibles en aquest lloc web, en qualsevol moment i sense avís previ.

4.- Enllaços.

Les connexions i enllaços a llocs o pàgines web de tercers s’han establert únicament com una utilitat per a l’usuari. PROMOCIONES HABITAT, SAU, no és, en cap cas, responsable d’aquestes ni del seu contingut. Per fer enllaços amb la pàgina www.habitatinmobiliaria.com cal l’autorització expressa i per escrit dels titulars del portal.

5.- Protecció de dades.

PROMOCIONES HABITAT, SAU, pot obtenir dades personals dels usuaris de www.habitatinmobiliaria.com a través de:

  • Formulari de contacte
  • Per via telefònica
  • Galetes

De conformitat amb la normativa vigent, podeu trobar informació detallada sobre el tractament de les vostres dades personals en la Política de privacitat del formulari de contacte i en la Política de galetes.

6.- Responsabilitat.

PROMOCIONES HABITAT, SAU, no es fa responsable dels danys ocasionats en els sistemes informàtics dels usuaris per causes alienes a la seva voluntat, ni d’aquells que siguin produïts per l’existència de virus informàtics a Internet.

PROMOCIONES HABITAT, SAU, no serà responsable dels eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat i/o continuïtat d’aquest lloc web i dels serveis que s’hi ofereixen.

L’usuari respondrà, i estarà obligat a indemnitzar PROMOCIONES HABITAT, SAU, per qualsevol dany o perjudici que pugui derivar-se de la utilització i/o consulta d’aquest lloc web, infringint les condicions generals o la normativa vigent.

7.- Legislació aplicable.

Aquestes condicions es regeixen i interpreten d’acord amb les lleis d’Espanya.