Política de privacitat

1.- Protecció de dades. Política de privacitat.

1.1. Responsable del tractament

PROMOCIONES HABITAT, SAU (d’ara endavant, “PROMOCIONES HABITAT”), amb adreça al c/Estébanez Calderón, 3-5, planta 7, 28020, Madrid, Espanya, és el responsable de tractament de les dades personals que es recullin o generin com a conseqüència de l’accés, ús i navegació de l’usuari per aquest web.

PROMOCIONES HABITAT compta amb un delegat de protecció de dades amb el qual podeu contactar sempre que ho considereu necessari a través a l’adreça electrònica: protección.datos@habitat.es

1.2. Dades recollides

 • Navegació. Visitar i navegar per aquest lloc web de PROMOCIONES HABITAT no implica que quedin registrades de manera automàtica dades que permetin identificar nominativament els usuaris. Tanmateix, hi ha determinada informació que es recull i queda enregistrada en els sistemes de PROMOCIONES HABITAT (p. ex., adreça IP des de la qual s’accedeix a les pàgines del web) per tal de millorar l’experiència de navegació de l’usuari i la gestió del web.Així mateix, el web pot utilitzar galetes i tecnologies similars l’ús de les quals se subjecta al consentiment de l’usuari d’acord amb el que exposa la Política de galetes
 • Formularis d’obtenció de dades per a diferents finalitats. Els usuaris puguin traslladar-nos el seu interès per determinats immobles, contactar amb nosaltres per sol·licitar informació, subscriure a la nostra newsletter o mostrar el seu interès a treballar amb nosaltres. Per a això, PROMOCIONESHABITAT, a través dels diferents formularis posats a disposició a la pàgina web (formulari de contacte, formulari d’ocupació, promoció, newsletter etc.), obté dades personals d’aquests usuaris (p. ex., nom, cognoms, adreça electrònica i telèfon) per poder gestionar la sol·licitud traslladada per l’usuari.
 • Canal de denúncies. PROMOCIONES HABITAT posa a disposició dels usuaris que siguin empleats, clients , proveïdors o quaqluier amb intrès legitim la possibilitat de denunciar a través del canal qualsevol conducta irregular o incompliment normatiu.
 • Àrea de clients. Es troba habilitat un accés privat als clients de PROMOCIONES HABITAT on podran trobar totes les dades i la informació de la seva futura llar. Així, podran seguir l’estat de l’obra i, a més, consultar les comunicacions i la documentació que sigui del seu interès

1.3. Finalitats del tractament.

 • Gestionar les sol·licituds d’informació que facin els usuaris. En cas que l’usuari empleni el formulari de contacte, les seves dades personals seran tractades per atendre la sol·licitud.
 • Millorar la gestió i seguretat del web.
 • Gestió de les galetes, pròpies o de tercers, l’ús de les quals està subjecte a l’autorització dels usuaris.
 • Informar els usuaris sobre la promoció en què estan interessats, així com el seguiment comercial quan l’usuari hagi emplenat el formulari interès d’una promoció concreta.
 • En la mesura en què els usuaris ho hagin consentit, informar els usuaris pels mitjans de contacte que facilitin, inclosos electrònics, sobre productes i serveis immobiliaris (propis o de tercers) i de l’actualitat immobiliària.
 • Avaluar la seva candidatura d’ocupació quan l’usuari ens remeti el CV i empleni les seves dades al formulari de “treballa amb nosaltres” sobre la base de l'aplicació, a petició del candidat, de mesures precontractuals.
 • Enviar les novetats més rellevants quan l'usuari presti el seu consentiment, subscrivint-se voluntàriament a la nostra newsletter.
 • Gestionar una conducta irregular a través del Canal de denúncies quan l’usuari desitgi informar sobre sospites de conductes irregulars o incompliments normatius. Les persones que poden participar en aquest procediment de denúncia poden obtenir més informació sobre el tractament de dades a proteccion.datos@habitat.es
 • Els usuaris clients que ho desitgin podran accedir a la seva àrea privada de clients per consultar les comunicacions i la documentació que sigui del seu interès sobre l’immoble o immobles adquirits.

1.4. Comunicacions i transferències internacionals.

Les dades personals podran ser comunicades a les autoritats públiques competents en cas que ens ho requereixin legalment o en l’exercici de les seves funcions.

En cas que estigui permès per la llei, es podran comunicar a les empreses del grup HABITAT dedicades a l’activitat immobiliària. Com a excepció, el web podrà utilitzar galetes de tercers, d’acord amb el que s’exposa a la Política de galetes i sota el consentiment de l’usuari.

PROMOCIONES HABITAT compta amb tercers proveïdors de serveis que poden accedir a dades personals amb motiu de la prestació dels serveis, com ara proveïdors de serveis d’internet, empreses de suport i manteniment informàtic, assessors externs, entre d’altres. En qualsevol cas, PROMOCIONES HABITAT preselecciona aquests proveïdors partint de criteris de compliment en matèria de protecció de dades, i té subscrit amb ells acords en la matèria fent tot el possible perquè aquests tercers mantinguin, en tot moment, els nivells de seguretat necessaris.

En cas que algun dels nostres proveïdors de serveis o de sistemes informàtics estiguin ubicats fora de la UE, PROMOCIONES HABITAT adoptarà totes les garanties addicionals que siguin aplicables conforme a la normativa prevista per garantir una adequada gestió i protecció de les dades.

Les galetes de tercers que s’utilitzen en aquesta pàgina web pertanyen a Facebook i a Google i LinkedIn. Totes estan situades als EUA, de manera que els seus tractaments de dades suposen una transferència internacional de dades a un país que no té un nivell de protecció equiparable a l’europeu. Ara bé, aquestes entitats compleixen les garanties adequades recollides al Reglament general de protecció de dades. En concret, Facebook disposa de clàusules modals tipus a les quals podeu accedir en aquest enllaç, en què l’importador de les dades s’obliga a tractar-les conforme als requisits contractuals Facebook. En el cas de Google, la informació d’aquestes clàusules es pot obtenir en l’enllaç següent: Google , i també de LinkedIn en l’enllaç següent: LinkedIn

Aquestes clàusules contractuals tipus adoptades per ambdues entitats suposen una garantia adequada per a les transferències internacionals esmentades.

1.5. Bases jurídiques del tractament.

Les bases jurídiques que permeten PROMOCIONES HABITAT tractar les dades personals dels usuaris són:

 • Consentiment dels usuaris per gestionar la sol·licitud de contacte.
 • Aplicació, a petició seva, de mesures precontractuals per gestionar valorar la candidatura d'ocupació.
 • Consentiment per a l'enviament de novetats a través de la subscripció a la nostra newsletter.
 • Consentiment dels usuaris per a la gestió de les seves galetes, d’acord amb la Política de galetes.
 • El compliment d’obligacions legals.
 • L’interès legítim de PROMOCIONES HABITAT a millorar la gestió i la seguretat del web i, si escau, informar sobre productes o serveis.
 • El consentiment dels usuaris, en cas que s’atorgui, per a l’enviament de comunicacions comercials.
 • El consentiment dels usuaris clients per utilitzar l’àrea privada web.

1.6. Conservació de les dades personals.

Les dades personals obtingudes a través dels diferents formularis es conservaran durant el període de temps necessari per atendre la vostra petició (mai superior a dos anys), sens perjudici d’aquells supòsits en què finalment l’usuari esdevingui client d’alguna promoció amb un termini de conservació de les seves dades que serà el necessari per complir obligacions legals durant el qual pogués sorgir alguna mena de responsabilitat legal (p. ex. fins a la prescripció de la responsabilitat que pogués derivar de la normativa en matèria de protecció de dades o ciberseguretat).

Quan les dades personals es tractin amb la finalitat d’enviar comunicacions comercials o informació remesa a través de la newsletter,, aquestes dades seran conservades mentre el receptor no revoqui el consentiment prestat o s’hi doni de baixa conforme als mecanismes oferts a l’apartat següent o altres mecanismes disponibles en cada moment.

1.7. Drets dels usuaris en matèria de protecció de dades.

Els usuaris poden revocar el seu consentiment en qualsevol moment, i també exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, així com revocar el consentiment prestat, respecte del tractament del qual és responsable PROMOCIONES HABITAT mitjançant un escrit adreçat al responsable, acreditant la seva identitat, a l’adreça següent: PROMOCIONES HABITAT c/ Estébanez Calderón 3-5, planta 7, 28020, Madrid o un correu electrònic a protección.datos@habitat.es. Així mateix, l’usuari podrà presentar qualsevol reclamació davant del delegat de protecció de dades de PROMOCIONES HABITAT o davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per a l’exercici dels mateixos drets de protecció de dades indicats abans davant Google o Facebook, es pot remetre al previst en les seves polítiques de privacitat Google, Facebook i LinkedIn.