Política de privacitat

1.- Protecció de dades. Política de privacitat.

1.1. Responsable del tractament

PROMOCIONES HABITAT, SAU (d’ara endavant, “PROMOCIONES HABITAT”), amb adreça al c/ Estébanez Calderón, 3-5, planta 7, 28020, Madrid, Espanya, és el responsable de tractament de les dades personals que es recullin o generin com a conseqüència de l’accés, ús i navegació de l’usuari per aquest web.

PROMOCIONES HABITAT té un delegat de protecció de dades amb el qual podeu contactar sempre que ho considereu necessari a través de l’adreça electrònica: proteccion.datos@habitat.es

1.2. Dades recollides

 • Navegació. Visitar i navegar per aquest lloc web de PROMOCIONES HABITAT no implica que quedin registrades de manera automàtica dades que permetin identificar nominativament els usuaris. Tanmateix, hi ha determinada informació que es recull i queda enregistrada en els sistemes de PROMOCIONES HABITAT (p. ex., adreça IP des de la qual s’accedeix a les pàgines del web) per tal de millorar l’experiència de navegació de l’usuari i la gestió del web. Així mateix, el web pot utilitzar galetes i tecnologies similars l’ús de les quals se subjecta al consentiment de l’usuari d’acord amb el que exposa la Política de galetes.

Formularis d’obtenció de dades per a diferents finalitats. Els usuaris puguin traslladar-nos el seu interès per determinats immobles, contactar amb nosaltres per sol·licitar informació, subscriure’s al nostre butlletí d’informació o mostrar el seu interès a treballar amb nosaltres. Per a això, PROMOCIONES HABITAT, a través dels diferents formularis posats a disposició a la pàgina web (formulari de contacte, formulari d’ocupació, promoció, butlletí d’informació), obté dades personals dels esmentats usuaris (p. ex., nom, cognoms, correu electrònic i telèfon) i així poder gestionar la sol·licitud traslladada per l’usuari. Així mateix, a fi de conèixer el nivell de satisfacció dels usuaris i fer seguiment del seu nivell d’interès i amb finalitats de control de qualitat, PROMOCIONES HABITAT pot contactar amb els usuaris que hagin emplenat aquests formularis web.

 • Canal de denúncies: PROMOCIONES HABITAT posa a disposició dels usuaris que siguin empleats, clients o proveïdors o qualsevol tercer amb interès legítim la possibilitat de denunciar a través del canal qualsevol conducta irregular, actes il·lícits o incompliment normatiu.
 • Àrea de clients. Es troba habilitat un accés privat als clients de PROMOCIONES HABITAT on podran trobar totes les dades i la informació de la seva futura llar. Així, podran seguir l’estat de l’obra i, a més, consultar les comunicacions i la documentació que sigui del seu interès.

1.3. Finalitats del tractament.

 • Gestionar les sol·licituds d’informació que facin els usuaris. En cas que l’usuari empleni el formulari de contacte, les seves dades personals seran tractades per atendre la sol·licitud. Conèixer el nivell de satisfacció i nivell d’interès dels usuaris i per a finalitats de control de qualitat de PROMOCIONES HABITAT.
 • Millorar la gestió i seguretat del web.
 • Gestió de les gletes, pròpies o de tercers, l’ús de les quals està subjecte a l’autorització dels usuaris.
 • Informar els usuaris sobre la promoció en què estan interessats, així com el seguiment comercial quan l’usuari hagi emplenat el formulari interès d’una promoció concreta.
 • En la mesura en què els usuaris ho hagin consentit, informar els usuaris pels mitjans de contacte que facilitin, inclosos electrònics, sobre productes i serveis immobiliaris (propis o de tercers), campanyes, sortejos i de l’actualitat immobiliària.
 • Avaluar la seva candidatura d’ocupació quan l’usuari ens enviï el CV i empleni les seves dades al formulari de “treballa amb nosaltres” sobre la base de l’aplicació, a petició del candidat, de mesures precontractuals.
 • Enviar les novetats més rellevants quan l’usuari hi presti el seu consentiment, subscrivint-se voluntàriament al nostre butlletí d’informació.
 • Gestionar la comunicació d’una conducta irregular a través del Canal de denúncies quan l’usuari desitgi informar sobre sospites de conductes irregulars, actes il·lícits o incompliments normatius. Podeu obtenir més informació sobre el tractament de dades que es fa a través d’aquest canal a proteccion.datos@habitat.es
 • Els usuaris clients que ho desitgin poden accedir a la seva àrea privada de clients per consultar les comunicacions i la documentació que sigui del seu interès sobre l’immoble o immobles adquirits.

1,4. Comunicacions i transferències internacionals.

Les dades personals podran ser comunicades a les autoritats públiques competents en cas que ens ho requereixin legalment o en l’exercici de les seves funcions.

En cas que estigui permès per la llei, es podran comunicar a les empreses del grup HABITAT dedicades a l’activitat immobiliària. Com a excepció, el web pot utilitzar galetes de tercers, d’acord amb el que s’exposa a la Política de galetes i sota el consentiment de l’usuari.

PROMOCIONES HABITAT compta amb tercers proveïdors de serveis que poden accedir a dades personals amb motiu de la prestació dels serveis, com ara proveïdors de serveis d’internet, empreses de suport i manteniment informàtic, assessors externs, entre d’altres. En qualsevol cas, PROMOCIONES HABITAT preselecciona aquests proveïdors partint de criteris de compliment en matèria de protecció de dades, i té subscrit amb ells acords en la matèria fent tot el possible perquè aquests tercers mantinguin, en tot moment, els nivells de seguretat necessaris.

En cas que algun dels nostres proveïdors de serveis o de sistemes informàtics estiguin ubicats fora de la UE, PROMOCIONES HABITAT adoptarà totes les garanties addicionals que siguin aplicables conforme a la normativa prevista per garantir una adequada gestió i protecció de les dades.

Les galetes de tercers que s’utilitzen en aquesta pàgina web pertanyen a Facebook i a Google i LinkedIn. Totes estan situades als EUA, de manera que els seus tractaments de dades suposen una transferència internacional de dades a un país que no té un nivell de protecció equiparable a l’europeu. Ara bé, aquestes entitats compleixen les garanties adequades recollides al Reglament general de protecció de dades. En concret, Facebook disposa de clàusules modals tipus a les quals podeu accedir en aquest enllaç, en què l’importador de les dades s’obliga a tractar-les conforme als requisits contractuals Facebook. En el cas de Google, la informació d’aquestes clàusules es pot obtenir a l’enllaç següent: Google i de la mateixa manera aquí les de Linkedin.

Aquestes clàusules contractuals tipus adoptades per ambdues entitats suposen una garantia adequada per a les transferències internacionals esmentades.

1.5. Bases jurídiques del tractament.

Les bases jurídiques que permeten PROMOCIONES HABITAT tractar les dades personals dels usuaris són:

 • En cas que s’atorgui expressament, consentiment dels usuaris per a:
  • Gestionar la seva sol·licitud de contacte.
  • L’enviament de novetats a través de la subscripció al nostre butlletí de notícies.
  • L’enviament de comunicacions comercials, sortejos i campanyes.
  • La gestió de les seves galetes, d’acord amb la Política de galetes.
  • Utilitzar l’àrea privada web.
 • Aplicació, a petició de l’usuari, de mesures precontractuals per valorar la seva candidatura d’ocupació.
 • El compliment d’obligacions legals.
 • L’interès legítim de PROMOCIONES HABITAT és millorar la gestió i la seguretat del web i conèixer el vostre nivell de satisfacció, nivell d’interès i control de qualitat. Aquests tractaments basats en l’interès legítim de PROMOCIONES HABITAT no impliquen vulneració en matèria de protecció de dades dels usuaris que són informats d’aquests tractaments, així com per la possibilitat que els usuaris puguin oposar-se a qualsevol dels tractaments.

1.6. Conservació de les dades personals.

Les dades personals obtingudes a través dels diferents formularis es conservaran durant el període de temps necessari per atendre la vostra petició (mai superior a dos anys), sens perjudici d’aquells supòsits en què finalment l’usuari esdevingui client d’alguna promoció amb un termini de conservació de les seves dades que serà el necessari per complir obligacions legals durant el qual pugui sorgir alguna mena de responsabilitat legal (p. ex. fins a la prescripció de la responsabilitat que pugui derivar de la normativa en matèria de protecció de dades o ciberseguretat).

Quan les dades personals es tractin amb la finalitat d’enviar comunicacions comercials o informació enviada a través del butlletí d’informació, aquestes dades seran conservades mentre el receptor no revoqui el consentiment prestat o s’hi doni de baixa conforme als mecanismes oferts a l’apartat següent o altres mecanismes disponibles en cada moment.

1.7. Drets dels usuaris en matèria de protecció de dades.

Els usuaris poden revocar el seu consentiment en qualsevol moment, i també exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, així com revocar el consentiment prestat, respecte del tractament del qual és responsable PROMOCIONES HABITAT mitjançant un escrit adreçat al responsable, acreditant la seva identitat, a l’adreça següent: PROMOCIONES HABITAT c/ Estébanez Calderón 3-5, planta 7, 28020, Madrid o un correu electrònic a protección.datos@habitat.es. Així mateix, l’usuari pot presentar qualsevol reclamació davant del delegat de protecció de dades de PROMOCIONES HABITAT o davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, AEPD.

Per a l’exercici dels mateixos drets de protecció de dades indicats abans davant Google o Facebook, podeu remetre-us a allò que preveuen les seves polítiques de privacitat GoogleFacebook i LinkedIn.