Habitat Progrés

Badalona, Barcelona
2, 3, 4 dormitoris
Des de 357.000 €
Promoció en construcció

Característiques

Jardí Piscina Terrassa Ubicació excel·lent Parc infantil Garatge Panells de cèl·lules solars Eficiència Traster

Descripció

OBRES INICIADES!

LA TEVA PRÒXIMA LLAR A PROP DE LA PLATJA

Habitat Progrés és una promoció de pisos d’obra nova a Badalona composta per 40 habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris. Situada a 5 minuts de la platja i del centre de la ciutat.

Excel·lents comunicacions amb Barcelona en transport públic, Tram Besòs, parada de metro Gorg (L2), diverses línies d’autobús i bons accessos a les principals carreteres i autopistes que et permetran gaudir d’un entorn urbà sense renunciar a la proximitat de la mar.

Troba pisos en venda a Badalona, amb característiques immillorables, a Habitat Immobiliaria

Dissenys amb cura en què l’atenció al detall pren protagonisme. Habitatges espaiosos amb la qualitat i garantia d’Habitat Immobiliaria, una empresa amb 67 anys d’experiència i més de 60.000 habitatges lliurats. Els tres pilars fonamentals en què es construeix cada promoció són el disseny, la innovació i la sostenibilitat. Només així hem arribat a aquesta qualitat Habitat, i som plenament conscients que això és essencial i hem de lluitar-hi cada dia perquè perduri en el temps.

Comprar un pis a Badalona a Habitat Immobiliaria és una decisió encertada

Habitat Immobiliaria és una promotora líder que acumula l’experiència de 67 anys i l’entusiasme d’un equip professional que vetlla per oferir uns habitatges amb espais arquitectònics de la més alta qualitat sempre dissenyats per gaudi. Haver assolit aquest nivell d’experiència i dedicació garanteix que les nostres promocions siguin una aposta segura.

Magnífics Dúplex a Badalona amb accés a terrasses ¿Sona bé oi?

Resulta una realitat trobar dúplex i plantes baixes amb accés a terrasses en la promoció d'Habitat Progrés. És un privilegi poder comptar amb espais tan ben distribuïts i que aconsegueixin aportar als nostres clients una millora en la seva qualitat de vida.

T’interessen els pisos amb terrassa a Badalona?

A Habitat Progrés s’ha recalcat que els habitatges disposin d’espais a l’aire lliure, ja que som plenament conscients que els nostres clients ho volen i ho valoren. Disposar d’aquests espais atorga un toc de vitalitat a l’habitatge.

Resulta una realitat trobar dúplex i plantes baixes amb accés a terrasses en la promoció d’Habitat Progrés. És un privilegi poder disposar d’espais tan ben distribuïts i que aconsegueixin aportar als nostres clients una millora en la seva qualitat de vida.

Imagina el teu pis amb piscina a Badalona

Poder gaudir d’un bany refrescant a la piscina és una cosa que a Habitat Progrés podràs fer. Disposar d’una zona comuna amb jardí i piscina a Badalona és un privilegi. Aquesta promoció està pensada i disposa d’unes dotacions magnífiques per al teu goix i el dels teus; a més d’una gran zona comunitària, hi ha una part dedicada per als més petits: la zona de jocs infantils.

El preu no inclou plaça d'aparcament ni traster!

Arquitecte de el projecte:
NOEMÍ MUSQUERA
Entitat finançadora:
Banco Santander, S.A.
Certificat Spatium:
Categoria excepcional en habitatge segur i saludable

Descarregables

Documents descarregables annexos a la promoció.


Tipologies

Quota mensual
anys amb un tipus d’interès fix de % TIN
Habitatges
Dormitoris
Banys
Metres
Terrassa
Preu
Plànol
Estat
M’interessa
VI-B-2-H
2
2
82.3 m2
42.2 m2
357.000
Disponible
VI-B-PB-A
4
2
124.0 m2
97.0 m2
509.000
Disponible
VI-B-PB-B
2
2
67.0 m2
60.8 m2
369.000
Disponible
VI-A-2-F
3
2
124.0 m2
52.2 m2
489.000
Disponible
VI-A-PB-C
3
2
96.6 m2
30.9 m2
464.000
Disponible
VI-B-1-F
3
2
96.7 m2
6.6 m2
399.000
Disponible

*(clic sobre la icona de la calculadora de la taula de tipologies i et recalculem la teva quota mensual)

* Plaça d'aparcament i traster no inclosos. La documentació gràfica que apareix en aquest anunci és orientativa i ha estat elaborada a partir del Projecte Tècnic de l’edifici. Promocions Habitat podrà realitzar les modificacions que estimi necessàries per exigències d’ordre tècnic, jurídic o de disponibilitat, sense que suposin minoració de les qualitats previstes. Les superfícies que es presenten en els plànols i en la seva llegenda són aproximades. L’equipament de l’habitatge serà l’indicat en la memòria de qualitats, no sent objecte de lliurament el mobiliari que ha estat representat a efectes merament decoratius.
**Las habitatges anteriorment identificats estan subjectes, en tot cas, a disponibilitat.

Ubicació

Localització de la promoció
Localització de l’oficina de vendes

Oficina de vendes

Adreça:
Carrer Ponent 85, Badalona, Barcelona
Horari d’atenció:

Dilluns a Divendres de 9:00h a 13:30h i de 16:00h a 20:00h. Dissabtes de 9:00h a 14:00h.


Simula la teva hipoteca

Simula la quota i el tipus d'interès que pagaràs per la teva nova llar.

Els bancs solen finançar un màxim del 80% de l'import de l'home SENSE IVA.
Anys
%
Quota mensual
€*
anys amb un tipus d’interès fix de % TIN
  • Total hipoteca: €*
  • Interessos:
Veure taula tipologia promocions

*(clic sobre la icona de la calculadora de la taula de tipologies i et recalculem la teva quota mensual)

​​El resultat de la calculadora té un caràcter orientatiu i no vinculant. L’import de les quotes i el tipus d’interès han estat calculats utilitzant capitals i tipus d’interès orientatius, per la qual cosa poden variar en funció de la comunitat autònoma i del preu de l’habitatge. Per al dictamen final, remet la informació completa a l’entitat financera.

FAQs

A continuació, podràs consultar les nostres preguntes més freqüents

a) Pagament d’impostos: En termes generals, el primer lliurament en escriptura pública per part d’un promotor d’un habitatge nou queda subjecte a l’Impost sobre el Valor Afegit (al tipus reduït del 10 % sobre el preu de la compravenda) i a l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats (al tipus establert a cada comunitat autònoma i que sol ser entre un 0,5 i 1 %, a Madrid un 1 %). Malgrat l’anterior, per a determinats supòsits i situacions personals del subjecte passiu, venen establertes algunes bonificacions i exempcions. El tipus reduït de l’IVA al 10 % s’aplicarà igualment a la compravenda de fins a dues places de garatge per habitatge i annexos en ella situats, que s’adquireixin conjuntament en la mateixa escriptura pública. Fora d’aquests casos, la compravenda de places de garatge i trasters adquirits de manera individualitzada, tributaran el tipus general del 21 %. Tractant-se d’un segon lliurament (habitatges utilitzats), l’operació quedaria subjecta a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses (al tipus impositiu establert a cada comunitat autònoma, a Madrid, 7 %). En tot cas, la transmissió igualment quedaria subjecta per al venedor a l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua municipal)

b) Despeses de notaria: Són els honoraris del notari per l’atorgament de l’escriptura de compravenda i es calculen d’acord amb un aranzel fixat pel Govern. Aquests honoraris varien segons el preu de venda reflectit a l’escriptura.

c) Despeses de registre: Són els honoraris del registrador per la inscripció de la compravenda al registre de la propietat. Igual que les despeses de notaria, es calculen d’acord amb un aranzel fixat pel Govern i varien segons el preu de venda de la finca.

d) Despeses de gestió o tramitació: Són els honoraris de la gestoria per la realització dels tràmits posteriors a la firma de l’escriptura de compra (pagament d’impostos, presentació en el registre per a la seva inscripció, tramitació de plusvàlues, alteració de la titularitat de la finca en el cadastre, etc.). En aquesta partida també poden incloure’s determinades despeses prèvies a la firma de l’escriptura, com la verificació registral de la titularitat i estat de càrregues de l’habitatge.

El contracte d’arres penitencials és un contracte mitjançant el qual el comprador procedeix a reservar, durant un termini establert, els béns immobles que té intenció d’adquirir, lliurant en contraprestació una quantitat determinada com a senyal. El senyal es lliura en concepte d’arres penitencials, les quals venen regulades a l’article 1454 del Codi Civil, que permeten deslligar-se del contracte celebrat, podent rescindir-se unilateralment pel comprador, aplanant-se a perdre la quantitat lliurada, o pel venedor, tornant el duple de la quantitat percebuda.

És el que comunament coneixem com a plusvàlua municipal. És un impost directe, municipal i d’establiment voluntari pels Ajuntaments, als quals correspon íntegrament la seva gestió. Grava l’obtenció de l’increment de valor experimentat pels terrenys de naturalesa urbana, posats de manifest en el moment de la transmissió i experimentat al llarg d’un període màxim de 20 anys. Aquest increment es determina aplicant al valor que tingui el terreny (que generalment coincidirà amb el valor cadastral del terra que vingui reflectit a l’últim rebut de l’Impost sobre Béns Immobles) un percentatge fixat en cada cas pels Ajuntaments, en funció del nombre d’anys de permanència del bé immoble en el patrimoni del venedor.

És un impost directe de caràcter real, s'exigeix de forma obligatòria pels municipis i la seva gestió és compartida per l’administració de l’Estat. El seu fet imposable està constituït per la propietat sobre béns immobles, ja siguin rústics o urbans, o per la titularitat de determinats drets reals sobre els béns esmentats i grava el valor dels immobles referits, que generalment coincidirà amb el valor cadastral que aquests tinguin assignat, sobre el qual s’aplicarà el tipus de gravamen establert pels Ajuntaments respectius, dins d’uns límits de percentatges mínims i màxims establerts per llei.

És un impost que es merita anualment, sent subjecte passiu del mateix el propietari que ho sigui de l’immoble o de dret real, a data 1 de gener de cada exercici. No obstant això, la meritació, en municipis com Madrid, l’IBI es passa al cobrament entre el dia 1 d’octubre i el 30 de novembre.

El llibre d’un edifici destinat a habitatges té l’objectiu que les persones propietàries coneguin l’edifici que utilitzen i tinguin la documentació i informació suficient i necessària per dur a terme un ús i manteniment adequats.

El contingut del llibre de l’edifici ve regulat reglamentàriament, i en termes generals consta de:

  1. Quaderns de registre: dades generals de l’edifici, el registre d’incidències i el d’operacions de manteniment i reparacions.
  2. Documents d’especificacions tècniques: Inclou el projecte final d’obra, un annex amb les principals dades tècniques de l’edifici i dels seus elements, en format de fitxes, i els manuals d’ús i manteniment i d’emergències.
  3. Arxiu de documents: Aquest arxiu conté les llicències de construcció i ocupació de l’edifici, el certificat del control de qualitat, el certificat final de l’obra de construcció, l’acta de recepció de l’obra, l’escriptura pública de declaració d’obra nova i altres documents referents a l’edifici. Si l’immoble és adquirit per una única persona, serà l’encarregada de tenir el llibre de l’edifici. Tanmateix, en el cas d’existència d’una comunitat de propietaris, serà la persona que ostenti el càrrec d’administrador de la finca, o president de la comunitat, qui custodiï el llibre de l’edifici.

El concepte de "Cos Cert" ve regulat a l’article 1.471 del CC i vol dir que el preu no es calcula o considera en raó a la superfície de l’immoble objecte de venda, o el que és el mateix, a raó d’un preu per unitat de mesura, sinó per la suma global pactada.

El certificat d’eficiència energètica és un document oficial redactat per un tècnic competent que inclou informació objectiva sobre les característiques energètiques d’un edifici. En aquest sentit, la certificació energètica qualifica energèticament un immoble calculant el consum anual d’energia necessari per satisfer la demanda energètica d’un edifici en condicions normals d’ocupació i funcionament. (Inclou la producció d’aigua calenta, calefacció, il·luminació, refrigeració i ventilació).

El procés de certificació energètica acaba amb l’emissió d’un certificat d’eficiència energètica i l’assignació d’una etiqueta energètica. L’escala de qualificació energètica és de set lletres i varia entre les lletres A (edifici més eficient energèticament) i G (edifici menys eficient energèticament). L’etiqueta energètica expressa la qualificació energètica d’un edifici atorgant una d’aquestes lletres. Aquest certificat resulta obligatori, tret d’excepcions, per al propietari de qualsevol part individual d’un edifici existent (habitatges, oficines o locals) objecte d’una operació de compravenda o de lloguer.

Són els documents que, de forma individualitzada, rep cada persona propietària de cada un dels habitatges que componguin l’edifici. Aquest manual es lliura en el moment del lliurament de claus de cada habitatge i de la firma d’escriptures.

El manual de l’habitatge conté informació sobre l’ús i funcionament de l’habitatge, garanties i manuals de funcionament dels equips individuals, plànol comercial i d’instal·lacions de l’habitatge, i la documentació necessària per donar d’alta els subministraments.


Promoció en construcció
Contacta amb nosaltres
GDPR és obligatori d'acceptar