Reserva la teva nova llar entre el 10 de juliol i el 10 d'octubre i entra en el sorteig d'un ID. Buzz

Característiques

Piscina Garatge Traster Terrassa

Descripció

OBRES AVANÇADES!

LLIURAMENT PRIMER TRIMESTRE DE 2024

Pisos en venda a Córdoba Poniente Sur

Exclusiva urbanització tancada de 128 habitatges que uneix disseny, ubicació privilegiada i excel·lents qualitats. Habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris, amb terrasses, garatges i trasters. Destaca el seu disseny, la importància de l’orientació dels habitatges, aprofitant al màxim la llum i la ventilació natural. Amplis salons, cuina equipada i excel·lents qualitats.

Ubicada en la prolongació natural de Poniente Sur i de la Barriada del Zoco, la millor zona d’expansió residencial de Còrdova. Es troba situada entre els carrers Escritora Ángela Ayala i Escritora Concha Espina, zona perfectament assentada i amb tots els serveis propis d’una zona urbana consolidada, com és el Parque de las Avenidas i Vista Alegre. Connexions de transport públic amb línies d’autobusos 01, 05, 06, 07 i 08. A més de la proximitat amb l’Estació d’AVE de RENFE. Àmplia oferta comercial (CC Carrefour, Mercadona, etc.), centres mèdics com ambulatoris, Hospital Reina Sofia, Clínica Quirón, instal·lacions esportives com el Fontanar i el Miralbaida. Espais verds a la zona. Gran oferta educativa tant pública com privada.

Il·lusionat per comprar el teu pis a Poniente Sur? Deixa’t impressionar pels encants d’aquesta promoció

Habitat Poniente Sur ha estat dissenyat pel prestigiós Estudi de Còrdova, Castelló Arquitectura, amb més de 50 anys d’experiència, que ha sabut combinar el disseny de la promoció, prioritzant els aspectes funcionals amb l’optimització dels espais i els materials de primera qualitat, amb un sol propòsit, crear espais únics per viure.

És molt important crear habitatges que contribueixin a millorar la qualitat de vida dels nostres clients. Consisteix en el fet que disposis de comoditats perquè el teu dia a dia millori. Són pisos amb traster i garatge a Còrdova, inclosos en el preu.

Realitza una visita virtual d’Habitat Poniente Sur

Amb Habitat Immobiliaria pots submergir-te en els habitatges de la promoció a través del teu mòbil i ordinador amb les visites virtuals i descobrir al detall tots els detalls en 360. Visita Virtual Habitat Poniente Sur

Pisos amb jardí i piscina a Còrdova

Viure a Habitat Poniente Sur significa adoptar un nou estil de vida, on la teva llar s’amplia amb cuidades zones comunes amb piscines d’adults i infantil i zones enjardinades. Un lloc en el qual disposes d’un espai per gaudir i relaxar-te.

A més, no és l’única zona en la qual podràs gaudir a l’aire lliure del bon temps són pisos amb terrassa a Poniente Sur. Una combinació perfecta, que aconsegueix augmentar la teva qualitat de vida. 

Arquitecte de el projecte:
Castelló Arquitectura
Entitat finançadora:
Cajasur Banco, S.A.U.
Certificat Spatium:
Categoria excepcional en habitatge segur i saludable

Descarregables

Documents descarregables annexos a la promoció.


Tipologies

Quota mensual
anys amb un tipus d’interès fix de % TIN
Habitatges

Dormitoris

Banys

Preu

Plànol

Metres

Garatge

Traster

Terrassa

Jardí

M’interessa

VI-10-2-B

Pre-Reserva
3
2
241.600
117.7 m2
2
1
5.5 m2
-

VI-10-4-B

Pre-Reserva
3
2
242.600
117.7 m2
2
1
5.5 m2
-
El preu mostrat en la taula anterior per a cada immoble, inclou únicament aquells annexos (places de garatge i/o traster) que haguessin estat expressament especificats en la seva descripció. En cas de no aparèixer especificats, el seu preu no s'entendrà inclòs en el preu mostrat anteriorment. El preu mostrat ho és sense incloure impostos. Els immobles identificats estan subjectes, en tot cas, a disponibilitat.
*Quota mensual aplicable a pagar durant el període comprès entre la data de signatura del contracte privat de compravenda i la data de signatura de l’escriptura pública de compravenda, sent 17el nombre total de quotes a Enero 2022. Preu total: 196.150,00.-€. Pagament inicial (a la signatura del contracte de reserva): 3.000,00.-€. Segon pagament (a la signatura del contracte privat de compravenda): 19.615,00.-€ (16.615,00.-€ en cas d’aplicar-se la quantitat lliurada a la signatura del contracte de reserva). Penúltim pagament (un mes abans de la signatura de l’escriptura pública de compravenda): 9.808,00.-€. Últim pagament (a la signatura de l’escriptura pública de compravenda): 156.920,00-€. A les quantitats indicades (segon pagament, quotes mensuals, penúltim pagament i últim pagament) se’ls aplicarà l’I.VA. corresponent i vigent en el moment de pagament de les mateixes. L’I.V.A. del pagament inicial es meritarà a la signatura del contracte privat de compravenda. **Exemple per a l’adquisició d’un habitatge de 3 dormitoris, plaça d’aparcament i traster, ubicats tots ells en la nostra promoció immobiliària “Habitat Poniente Sur” ***Els habitatges anteriorment identificats estan subjectes, en tot cas, a disponibilitat.

Ubicació

Localització de la promoció
Localització de l’oficina de vendes

Oficina de vendes

Adreça:
C/Escr. Ángeles López de Ayala esq C/Escr. Mª Teresa de León, Córdoba, Córdoba
Horari d’atenció:

Dilluns i Divendres de 10:00h a 14:00h i 17:00h a 20:00h

Dissabtes de 11:00h a 14:00h


Simula la teva hipoteca

Simula la quota i el tipus d'interès que pagaràs per la teva nova llar.

Els bancs solen finançar un màxim del 80% de l'import de l'home SENSE IVA.
Anys
%
Quota mensual
€*
anys amb un tipus d’interès fix de % TIN
  • Total hipoteca: €*
  • Interessos:
Veure taula tipologia promocions
El resultat d'aquest simulador de quota d'amortització té un caràcter orientatiu i no vinculant. No existeix cap compromís per part d'HÀBITAT IMMOBILIÀRIA de facilitar als seus clients finançament per l'adquisició d'immobles de les seves promocions.

FAQs

A continuació, podràs consultar les nostres preguntes més freqüents

Pre-reserva en línia el teu habitatge d'obra nova a través de la nostra pàgina web i d'acord amb els termes i condicions publicats. Consulta les promocions disponibles i tria l'habitatge que més s'ajusti a les teves necessitats. Fes clic en "pre-reservar" i bloqueja el teu habitatge ideal. La pre-reserva requereix l'abonament d'un import de 500€. El pagament d'aquest import permetrà bloquejar l'habitatge seleccionat durant un període màxim de 7 dies naturals, termini durant el qual s'ha de procedir a la formalització del contracte de reserva.

a) Pagament d’impostos: En termes generals, el primer lliurament en escriptura pública per part d’un promotor d’un habitatge nou queda subjecte a l’Impost sobre el Valor Afegit (al tipus reduït del 10 % sobre el preu de la compravenda) i a l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats (al tipus establert a cada comunitat autònoma i que sol ser entre un 0,5 i 1 %, a Madrid un 1 %). Malgrat l’anterior, per a determinats supòsits i situacions personals del subjecte passiu, venen establertes algunes bonificacions i exempcions. El tipus reduït de l’IVA al 10 % s’aplicarà igualment a la compravenda de fins a dues places de garatge per habitatge i annexos en ella situats, que s’adquireixin conjuntament en la mateixa escriptura pública. Fora d’aquests casos, la compravenda de places de garatge i trasters adquirits de manera individualitzada, tributaran el tipus general del 21 %. Tractant-se d’un segon lliurament (habitatges utilitzats), l’operació quedaria subjecta a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses (al tipus impositiu establert a cada comunitat autònoma, a Madrid, 7 %). En tot cas, la transmissió igualment quedaria subjecta per al venedor a l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua municipal)

b) Despeses de notaria: Són els honoraris del notari per l’atorgament de l’escriptura de compravenda i es calculen d’acord amb un aranzel fixat pel Govern. Aquests honoraris varien segons el preu de venda reflectit a l’escriptura.

c) Despeses de registre: Són els honoraris del registrador per la inscripció de la compravenda al registre de la propietat. Igual que les despeses de notaria, es calculen d’acord amb un aranzel fixat pel Govern i varien segons el preu de venda de la finca.

d) Despeses de gestió o tramitació: Són els honoraris de la gestoria per la realització dels tràmits posteriors a la firma de l’escriptura de compra (pagament d’impostos, presentació en el registre per a la seva inscripció, tramitació de plusvàlues, alteració de la titularitat de la finca en el cadastre, etc.). En aquesta partida també poden incloure’s determinades despeses prèvies a la firma de l’escriptura, com la verificació registral de la titularitat i estat de càrregues de l’habitatge.

El contracte d’arres penitencials és un contracte mitjançant el qual el comprador procedeix a reservar, durant un termini establert, els béns immobles que té intenció d’adquirir, lliurant en contraprestació una quantitat determinada com a senyal. El senyal es lliura en concepte d’arres penitencials, les quals venen regulades a l’article 1454 del Codi Civil, que permeten deslligar-se del contracte celebrat, podent rescindir-se unilateralment pel comprador, aplanant-se a perdre la quantitat lliurada, o pel venedor, tornant el duple de la quantitat percebuda.

És el que comunament coneixem com a plusvàlua municipal. És un impost directe, municipal i d’establiment voluntari pels Ajuntaments, als quals correspon íntegrament la seva gestió. Grava l’obtenció de l’increment de valor experimentat pels terrenys de naturalesa urbana, posats de manifest en el moment de la transmissió i experimentat al llarg d’un període màxim de 20 anys. Aquest increment es determina aplicant al valor que tingui el terreny (que generalment coincidirà amb el valor cadastral del terra que vingui reflectit a l’últim rebut de l’Impost sobre Béns Immobles) un percentatge fixat en cada cas pels Ajuntaments, en funció del nombre d’anys de permanència del bé immoble en el patrimoni del venedor.

És un impost directe de caràcter real, s'exigeix de forma obligatòria pels municipis i la seva gestió és compartida per l’administració de l’Estat. El seu fet imposable està constituït per la propietat sobre béns immobles, ja siguin rústics o urbans, o per la titularitat de determinats drets reals sobre els béns esmentats i grava el valor dels immobles referits, que generalment coincidirà amb el valor cadastral que aquests tinguin assignat, sobre el qual s’aplicarà el tipus de gravamen establert pels Ajuntaments respectius, dins d’uns límits de percentatges mínims i màxims establerts per llei.

És un impost que es merita anualment, sent subjecte passiu del mateix el propietari que ho sigui de l’immoble o de dret real, a data 1 de gener de cada exercici. No obstant això, la meritació, en municipis com Madrid, l’IBI es passa al cobrament entre el dia 1 d’octubre i el 30 de novembre.

El llibre d’un edifici destinat a habitatges té l’objectiu que les persones propietàries coneguin l’edifici que utilitzen i tinguin la documentació i informació suficient i necessària per dur a terme un ús i manteniment adequats.

El contingut del llibre de l’edifici ve regulat reglamentàriament, i en termes generals consta de:

  1. Quaderns de registre: dades generals de l’edifici, el registre d’incidències i el d’operacions de manteniment i reparacions.
  2. Documents d’especificacions tècniques: Inclou el projecte final d’obra, un annex amb les principals dades tècniques de l’edifici i dels seus elements, en format de fitxes, i els manuals d’ús i manteniment i d’emergències.
  3. Arxiu de documents: Aquest arxiu conté les llicències de construcció i ocupació de l’edifici, el certificat del control de qualitat, el certificat final de l’obra de construcció, l’acta de recepció de l’obra, l’escriptura pública de declaració d’obra nova i altres documents referents a l’edifici. Si l’immoble és adquirit per una única persona, serà l’encarregada de tenir el llibre de l’edifici. Tanmateix, en el cas d’existència d’una comunitat de propietaris, serà la persona que ostenti el càrrec d’administrador de la finca, o president de la comunitat, qui custodiï el llibre de l’edifici.

El concepte de "Cos Cert" ve regulat a l’article 1.471 del CC i vol dir que el preu no es calcula o considera en raó a la superfície de l’immoble objecte de venda, o el que és el mateix, a raó d’un preu per unitat de mesura, sinó per la suma global pactada.

El certificat d’eficiència energètica és un document oficial redactat per un tècnic competent que inclou informació objectiva sobre les característiques energètiques d’un edifici. En aquest sentit, la certificació energètica qualifica energèticament un immoble calculant el consum anual d’energia necessari per satisfer la demanda energètica d’un edifici en condicions normals d’ocupació i funcionament. (Inclou la producció d’aigua calenta, calefacció, il·luminació, refrigeració i ventilació).

El procés de certificació energètica acaba amb l’emissió d’un certificat d’eficiència energètica i l’assignació d’una etiqueta energètica. L’escala de qualificació energètica és de set lletres i varia entre les lletres A (edifici més eficient energèticament) i G (edifici menys eficient energèticament). L’etiqueta energètica expressa la qualificació energètica d’un edifici atorgant una d’aquestes lletres. Aquest certificat resulta obligatori, tret d’excepcions, per al propietari de qualsevol part individual d’un edifici existent (habitatges, oficines o locals) objecte d’una operació de compravenda o de lloguer.

Són els documents que, de forma individualitzada, rep cada persona propietària de cada un dels habitatges que componguin l’edifici. Aquest manual es lliura en el moment del lliurament de claus de cada habitatge i de la firma d’escriptures.

El manual de l’habitatge conté informació sobre l’ús i funcionament de l’habitatge, garanties i manuals de funcionament dels equips individuals, plànol comercial i d’instal·lacions de l’habitatge, i la documentació necessària per donar d’alta els subministraments.


Promoció en construcció
Contacta amb nosaltres
GDPR és obligatori d'acceptar
Truca'ns GRATIS al 900 100 420