Característiques

Jardí Piscina Sala comunitària Traster inclòs Panells de cèl·lules solars Pàdel Eficiència Gimnàs Consergeria Sostenibilitat Garatge inclòs Terrassa

Descripció

PROMOCIÓ VENUDA

Les millors qualitats i disseny a Valdebebas

La nostra promoció disposa d’un disseny espectacular en dues torres, que permet que tots els habitatges tinguin doble orientació i una façana que afavoreix l’aprofitament de la llum i la ventilació natural.

El desenvolupament fet amb cura de les zones comunes integrant al paisatge tots els elements, l’elecció de materials i l’optimització dels espais fan que sigui un projecte molt especial. Destaca la incorporació d’un sistema d’aerotèrmia, per produir fred i calor, energia neta, gratuïta i inesgotable. A més, és perfecta per a aquells que necessiten un pis amb garatge a Valdebebas, ja que la nostra promoció inclou en el preu dues places de garatge i traster.

Viure en un pis amb piscina, jardí i pista de pàdel a Valdebebas és una oportunitat única. Des d’Habitat Immobiliaria et convidem a descobrir la nostra promoció, amb exclusives cases en venda a Madrid, pensada per als que busquen un pis a la Zona Nord de Madrid, una de les àrees més demandades de la capital.

Encara tens l’oportunitat de treballar en un entorn únic, Valdebebas, el millor desenvolupament actual a la Comunitat de Madrid. A Madrid capital a 10 minuts de la Plaza de Castilla, i a 5 min de l’Aeroport Adolfo Suárez T-4, amb totes les comunicacions. Pots fer esport en zones comunes i relaxar-te o fer un tomb amb bicicleta pels carrils bici que recorren avingudes i et porten al parc.

Descobreix els nostres despatxos i oficines a Valdebebas

Habitat Valdebebas disposa de despatxos professionals amb un disseny tipus loft, que destaquen per la seva amplitud i tranquil·litat. Un lloc de treball en el qual regnen espais diàfans i lluminosos, amb vista a jardins i zones comunes, el que permet un desenvolupament òptim en la feina.

Aquests despatxos estan pensats tant per a professionals que viuen a Habitat Valdebebas i volen gaudir del privilegi de treballar en la seva pròpia urbanització, com també per a aquells no residents que busquen un entorn exclusiu en el qual desenvolupar-se i en el que, per descomptat, podran gaudir de les zones comunes.

Es tracta d’una oportunitat única a Valdebebas, tant per la seva ubicació privilegiada com per les seves qualitats i disseny. No ho dubtis. Truca'ns i informa’t.

Gaudeix mentre treballes. Amb qualitat inigualable. Inversió perfecta.

Els nostres despatxos o pisos en venda a Valdebebas, amb impressionants zones comunes

La nostra promoció disposa de exclusives zones comunes, amb uns jardins pensats per evadir-se de l’estrès de la ciutat i que inclouen piscina, gimnàs, pista de pàdel i saló comunitari. Una oportunitat única en la venda de cases a Madrid per a aquells que volen gaudir de diferents opcions de lleure sense sortir de la llar.

Comprar un despatx o pis a Valdebebas

Habitat Valdebebas està situada a Valdebebas, la millor zona del Nord de Madrid. Delimitada per La Moraleja, El Encinar de los Reyes, Sanchinarro, IFEMA i l’Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas. A Valdebebas es troba el parc urbà més important de Madrid, el Parque Felipe VI, i té grans avingudes, àmplies zones verdes, carril bici i estació de rodalies que comunica amb la T4 i el centre de Madrid. En concret la nostra promoció Habitat Valdebebas, està situada a tan sols uns metres del parc, amb unes vistes espectaculars.

Realitza una visita virtual d’Habitat Valdebebas

Amb Habitat Immobiliaria pots submergir-te en els habitatges de la promoció a través del teu mòbil i ordinador amb les visites virtuals i descobrir al detall tots els detalls en 360. Visita Virtual Habitat Valdebebas

Arquitecte de el projecte:
ARANGUREN&GALLEGOS Arquitectos
Constructora:
ACR
Entitat finançadora:
Banco de Sabadell, S.A.
Certificat SPATIUM:
Categoria excepcional en habitatge segur i saludable

Descarregables

Documents descarregables annexos a la promoció


Ubicació

Localització de la promoció
Localització de l’oficina de vendes

Oficina de vendes

Adreça:
AVD. FUERZAS ARMADAS 5, MADRID, MADRID
Horari d’atenció:

Promoció 100% venuda


FAQs

A continuació, podràs consultar les nostres preguntes més freqüents

a) Pagament d’impostos: En termes generals, el primer lliurament en escriptura pública per part d’un promotor d’un habitatge nou queda subjecte a l’Impost sobre el Valor Afegit (al tipus reduït del 10 % sobre el preu de la compravenda) i a l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats (al tipus establert a cada comunitat autònoma i que sol ser entre un 0,5 i 1 %, a Madrid un 1 %). Malgrat l’anterior, per a determinats supòsits i situacions personals del subjecte passiu, venen establertes algunes bonificacions i exempcions. El tipus reduït de l’IVA al 10 % s’aplicarà igualment a la compravenda de fins a dues places de garatge per habitatge i annexos en ella situats, que s’adquireixin conjuntament en la mateixa escriptura pública. Fora d’aquests casos, la compravenda de places de garatge i trasters adquirits de manera individualitzada, tributaran el tipus general del 21 %. Tractant-se d’un segon lliurament (habitatges utilitzats), l’operació quedaria subjecta a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses (al tipus impositiu establert a cada comunitat autònoma, a Madrid, 7 %). En tot cas, la transmissió igualment quedaria subjecta per al venedor a l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua municipal)

b) Despeses de notaria: Són els honoraris del notari per l’atorgament de l’escriptura de compravenda i es calculen d’acord amb un aranzel fixat pel Govern. Aquests honoraris varien segons el preu de venda reflectit a l’escriptura.

c) Despeses de registre: Són els honoraris del registrador per la inscripció de la compravenda al registre de la propietat. Igual que les despeses de notaria, es calculen d’acord amb un aranzel fixat pel Govern i varien segons el preu de venda de la finca.

d) Despeses de gestió o tramitació: Són els honoraris de la gestoria per la realització dels tràmits posteriors a la firma de l’escriptura de compra (pagament d’impostos, presentació en el registre per a la seva inscripció, tramitació de plusvàlues, alteració de la titularitat de la finca en el cadastre, etc.). En aquesta partida també poden incloure’s determinades despeses prèvies a la firma de l’escriptura, com la verificació registral de la titularitat i estat de càrregues de l’habitatge.

El contracte d’arres penitencials és un contracte mitjançant el qual el comprador procedeix a reservar, durant un termini establert, els béns immobles que té intenció d’adquirir, lliurant en contraprestació una quantitat determinada com a senyal. El senyal es lliura en concepte d’arres penitencials, les quals venen regulades a l’article 1454 del Codi Civil, que permeten deslligar-se del contracte celebrat, podent rescindir-se unilateralment pel comprador, aplanant-se a perdre la quantitat lliurada, o pel venedor, tornant el duple de la quantitat percebuda.

És el que comunament coneixem com a plusvàlua municipal. És un impost directe, municipal i d’establiment voluntari pels Ajuntaments, als quals correspon íntegrament la seva gestió. Grava l’obtenció de l’increment de valor experimentat pels terrenys de naturalesa urbana, posats de manifest en el moment de la transmissió i experimentat al llarg d’un període màxim de 20 anys. Aquest increment es determina aplicant al valor que tingui el terreny (que generalment coincidirà amb el valor cadastral del terra que vingui reflectit a l’últim rebut de l’Impost sobre Béns Immobles) un percentatge fixat en cada cas pels Ajuntaments, en funció del nombre d’anys de permanència del bé immoble en el patrimoni del venedor.

És un impost directe de caràcter real, s'exigeix de forma obligatòria pels municipis i la seva gestió és compartida per l’administració de l’Estat. El seu fet imposable està constituït per la propietat sobre béns immobles, ja siguin rústics o urbans, o per la titularitat de determinats drets reals sobre els béns esmentats i grava el valor dels immobles referits, que generalment coincidirà amb el valor cadastral que aquests tinguin assignat, sobre el qual s’aplicarà el tipus de gravamen establert pels Ajuntaments respectius, dins d’uns límits de percentatges mínims i màxims establerts per llei.

És un impost que es merita anualment, sent subjecte passiu del mateix el propietari que ho sigui de l’immoble o de dret real, a data 1 de gener de cada exercici. No obstant això, la meritació, en municipis com Madrid, l’IBI es passa al cobrament entre el dia 1 d’octubre i el 30 de novembre.

El llibre d’un edifici destinat a habitatges té l’objectiu que les persones propietàries coneguin l’edifici que utilitzen i tinguin la documentació i informació suficient i necessària per dur a terme un ús i manteniment adequats.

El contingut del llibre de l’edifici ve regulat reglamentàriament, i en termes generals consta de:

  1. Quaderns de registre: dades generals de l’edifici, el registre d’incidències i el d’operacions de manteniment i reparacions.
  2. Documents d’especificacions tècniques: Inclou el projecte final d’obra, un annex amb les principals dades tècniques de l’edifici i dels seus elements, en format de fitxes, i els manuals d’ús i manteniment i d’emergències.
  3. Arxiu de documents: Aquest arxiu conté les llicències de construcció i ocupació de l’edifici, el certificat del control de qualitat, el certificat final de l’obra de construcció, l’acta de recepció de l’obra, l’escriptura pública de declaració d’obra nova i altres documents referents a l’edifici. Si l’immoble és adquirit per una única persona, serà l’encarregada de tenir el llibre de l’edifici. Tanmateix, en el cas d’existència d’una comunitat de propietaris, serà la persona que ostenti el càrrec d’administrador de la finca, o president de la comunitat, qui custodiï el llibre de l’edifici.

El concepte de "Cos Cert" ve regulat a l’article 1.471 del CC i vol dir que el preu no es calcula o considera en raó a la superfície de l’immoble objecte de venda, o el que és el mateix, a raó d’un preu per unitat de mesura, sinó per la suma global pactada.

El certificat d’eficiència energètica és un document oficial redactat per un tècnic competent que inclou informació objectiva sobre les característiques energètiques d’un edifici. En aquest sentit, la certificació energètica qualifica energèticament un immoble calculant el consum anual d’energia necessari per satisfer la demanda energètica d’un edifici en condicions normals d’ocupació i funcionament. (Inclou la producció d’aigua calenta, calefacció, il·luminació, refrigeració i ventilació).

El procés de certificació energètica acaba amb l’emissió d’un certificat d’eficiència energètica i l’assignació d’una etiqueta energètica. L’escala de qualificació energètica és de set lletres i varia entre les lletres A (edifici més eficient energèticament) i G (edifici menys eficient energèticament). L’etiqueta energètica expressa la qualificació energètica d’un edifici atorgant una d’aquestes lletres. Aquest certificat resulta obligatori, tret d’excepcions, per al propietari de qualsevol part individual d’un edifici existent (habitatges, oficines o locals) objecte d’una operació de compravenda o de lloguer.

Són els documents que, de forma individualitzada, rep cada persona propietària de cada un dels habitatges que componguin l’edifici. Aquest manual es lliura en el moment del lliurament de claus de cada habitatge i de la firma d’escriptures.

El manual de l’habitatge conté informació sobre l’ús i funcionament de l’habitatge, garanties i manuals de funcionament dels equips individuals, plànol comercial i d’instal·lacions de l’habitatge, i la documentació necessària per donar d’alta els subministraments.


Promoció entregada