Característiques

Jardí Piscina Sala comunitària Terrassa Ubicació excel·lent Parc infantil Garatge Panells de cèl·lules solars Consergeria Traster

Descripció

LA TEVA NOVA LLAR RESPIRA NATURALESA

Habitat Villalba és un espectacular residencial. Un magnífic projecte format per 76 habitatges de dos i tres dormitoris en planta, que combina arquitectònicament la funcionalitat amb l’estètica contemporània. La promoció juga amb un disseny funcional, modern i urbà i està formada per habitatges molt ben distribuïts, amb grans finestrals, on la llum és la principal protagonista.  El resultat són habitatges confortables en un entorn inigualable

Somies amb un pis amb piscina i jardí a Villalba?

Habitat Villalba és l’opció perfecta. Es tracta d’una urbanització amb tancament perimetral i consergeria, en la qual destaquen le seues àmplies zones comunes amb jardins, piscina d’adults i infantil, així com àrea d’esbarjo per a nens.

Comprar un pis a Collado Villalba, una aposta segura en un entorn immillorable

Habitat Villalba es troba en un entorn natural privilegiat: Valle del Guadarrama, afrontant amb Parc Natural de la Cuenca Alta de Manzanares. La promoció està situada en el centre de la localitat, en Los Negrales, pròxima a la zona comercial, en una àrea consolidada al 100 % i amb tots els serveis. A més, és una zona amb molt bones infraestructures i comunicació excel·lent: rodalies, autobusos urbans i interurbans i accés molt fàcil a la N -VI.

Habitat Villalba et permet viure en el centre de Villalba a prop de parcs naturals i centres comercials, l’Hospital de Villalba, ambulatoris, clíniques, col·legis i tota mena de serveis.

Gaudeix dels nostres pisos amb terrassa a Villalba

I és que a Habitat Villalba tots els habitatges disposen de terrasses. A més, són una oportunitat única per trobar un pis amb garatge i traster a Villalba.

La nostra promoció disposa de baixos amb espaiosos jardins i habitatges en l’última planta. Es tracta, sens dubte, d’una de les millors urbanitzacions de la Sierra de Madrid, amb habitatges que s’adapten a les necessitats i preferències de cada propietari.

Descobreix els nostres pisos en venda a Collado Villalba

A Habitat Immobiliaria disposem a més d’una altra promoció de pisos d’obra nova a Villalba, Habitat Las Eras, formada per habitatges de tres i quatre dormitoris i exclusives zones comunes. Descobreix més informació d’ Habitat Las Eras!

En les nostres cases en venda a Villalba (Madrid), s’han cuidat tots els detalls. Així es pot apreciar en els seus acabats, la seva fusteria lacada i bany principal amb moble al lavabo, les seves cuines ergonòmiques equipades amb mobles alts, baixos i placa de cocció de quars. Tots els materials utilitzats en la promoció són de qualitat molt cuidada i, a més, el disseny destaca per les seves línies funcionals i actuals. Tot això, per descomptat, avalat per la nostra reconeguda Qualitat Habitat, reconeguda per diversos organismes i laboratoris externs i la nostra àmplia experiència en la venda de cases a Madrid.  

¡PLAÇA D'APARCAMENT I TRASTER NO INCLOSOS!

Arquitecte de el projecte:
CirQlar
Entitat finançadora:
Unicaja Banco, S.A.
Certificat Spatium:
Categoria excepcional en habitatge segur i saludable

Descarregables

Documents descarregables annexos a la promoció.


Tipologies

Quota mensual
anys amb un tipus d’interès fix de % TIN
Habitatges
Dormitoris
Banys
Metres
Terrassa
Preu
Plànol
Estat
M’interessa

*(clic sobre la icona de la calculadora de la taula de tipologies i et recalculem la teva quota mensual)

* Plaça d'aparcament i traster no inclosos. Impostos no inclosos. La documentació gràfica que apareix en aquest anunci és orientativa i ha estat elaborada a partir del Projecte Tècnic de l’edifici. Promocions Habitat podrà realitzar les modificacions que estimi necessàries per exigències d’ordre tècnic, jurídic o de disponibilitat, sense que suposin minoració de les qualitats previstes. Les superfícies que es presenten en els plànols i en la seva llegenda són aproximades. L’equipament de l’habitatge serà l’indicat en la memòria de qualitats, no sent objecte de lliurament el mobiliari que ha estat representat a efectes merament decoratius.
**Els habitatges anteriorment identificats estan subjectes, en tot cas, a disponibilitat.

Ubicació

Localització de la promoció
Localització de l’oficina de vendes

Oficina de vendes

Adreça:
Avenida Juan Carlos I nº 46 Centro Comercial Planetocio, Collado-Villalba, Madrid
Horari d’atenció:

Dilluns a divendres de 10h a 14h i de 17h a 20h. Dissabtes i diumenges de 11h a 14h.


Simula la teva hipoteca

Simula la quota i el tipus d'interès que pagaràs per la teva nova llar.

Els bancs solen finançar un màxim del 80% de l'import de l'home SENSE IVA.
Anys
%
Quota mensual
€*
anys amb un tipus d’interès fix de % TIN
  • Total hipoteca: €*
  • Interessos:
Veure taula tipologia promocions

*(clic sobre la icona de la calculadora de la taula de tipologies i et recalculem la teva quota mensual)

​​El resultat de la calculadora té un caràcter orientatiu i no vinculant. L’import de les quotes i el tipus d’interès han estat calculats utilitzant capitals i tipus d’interès orientatius, per la qual cosa poden variar en funció de la comunitat autònoma i del preu de l’habitatge. Per al dictamen final, remet la informació completa a l’entitat financera.

FAQs

A continuació, podràs consultar les nostres preguntes més freqüents

a) Pagament d’impostos: En termes generals, el primer lliurament en escriptura pública per part d’un promotor d’un habitatge nou queda subjecte a l’Impost sobre el Valor Afegit (al tipus reduït del 10 % sobre el preu de la compravenda) i a l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats (al tipus establert a cada comunitat autònoma i que sol ser entre un 0,5 i 1 %, a Madrid un 1 %). Malgrat l’anterior, per a determinats supòsits i situacions personals del subjecte passiu, venen establertes algunes bonificacions i exempcions. El tipus reduït de l’IVA al 10 % s’aplicarà igualment a la compravenda de fins a dues places de garatge per habitatge i annexos en ella situats, que s’adquireixin conjuntament en la mateixa escriptura pública. Fora d’aquests casos, la compravenda de places de garatge i trasters adquirits de manera individualitzada, tributaran el tipus general del 21 %. Tractant-se d’un segon lliurament (habitatges utilitzats), l’operació quedaria subjecta a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses (al tipus impositiu establert a cada comunitat autònoma, a Madrid, 7 %). En tot cas, la transmissió igualment quedaria subjecta per al venedor a l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua municipal)

b) Despeses de notaria: Són els honoraris del notari per l’atorgament de l’escriptura de compravenda i es calculen d’acord amb un aranzel fixat pel Govern. Aquests honoraris varien segons el preu de venda reflectit a l’escriptura.

c) Despeses de registre: Són els honoraris del registrador per la inscripció de la compravenda al registre de la propietat. Igual que les despeses de notaria, es calculen d’acord amb un aranzel fixat pel Govern i varien segons el preu de venda de la finca.

d) Despeses de gestió o tramitació: Són els honoraris de la gestoria per la realització dels tràmits posteriors a la firma de l’escriptura de compra (pagament d’impostos, presentació en el registre per a la seva inscripció, tramitació de plusvàlues, alteració de la titularitat de la finca en el cadastre, etc.). En aquesta partida també poden incloure’s determinades despeses prèvies a la firma de l’escriptura, com la verificació registral de la titularitat i estat de càrregues de l’habitatge.

El contracte d’arres penitencials és un contracte mitjançant el qual el comprador procedeix a reservar, durant un termini establert, els béns immobles que té intenció d’adquirir, lliurant en contraprestació una quantitat determinada com a senyal. El senyal es lliura en concepte d’arres penitencials, les quals venen regulades a l’article 1454 del Codi Civil, que permeten deslligar-se del contracte celebrat, podent rescindir-se unilateralment pel comprador, aplanant-se a perdre la quantitat lliurada, o pel venedor, tornant el duple de la quantitat percebuda.

És el que comunament coneixem com a plusvàlua municipal. És un impost directe, municipal i d’establiment voluntari pels Ajuntaments, als quals correspon íntegrament la seva gestió. Grava l’obtenció de l’increment de valor experimentat pels terrenys de naturalesa urbana, posats de manifest en el moment de la transmissió i experimentat al llarg d’un període màxim de 20 anys. Aquest increment es determina aplicant al valor que tingui el terreny (que generalment coincidirà amb el valor cadastral del terra que vingui reflectit a l’últim rebut de l’Impost sobre Béns Immobles) un percentatge fixat en cada cas pels Ajuntaments, en funció del nombre d’anys de permanència del bé immoble en el patrimoni del venedor.

Es un impuesto directo de carácter real, es exigido de forma obligatoria por los municipios y su gestión es compartida por la administración del estado. Su hecho imponible está constituido por la propiedad sobre bienes inmuebles, ya sean rústicos o urbanos, o por la titularidad de determinados derechos reales sobre dichos bienes y grava el valor de los referidos inmuebles, que generalmente coincidirá con el valor catastral que los mismos tengan asignado, sobre el que se aplicará el tipo de gravamen establecido por los Ayuntamientos respectivos, dentro de unos límites de porcentajes mínimos y máximos establecidos por Ley.

Es un impuesto que se devenga anualmente, siendo sujeto pasivo del mismo el propietario que lo sea del inmueble o derecho real, a fecha 1 de enero de cada ejercicio. No obstante, el devengo, en municipios como Madrid, el IBI se pasa al cobro entre el día 1 de octubre y el 30 de noviembre.

El llibre d’un edifici destinat a habitatges té l’objectiu que les persones propietàries coneguin l’edifici que utilitzen i tinguin la documentació i informació suficient i necessària per dur a terme un ús i manteniment adequats.

El contingut del llibre de l’edifici ve regulat reglamentàriament, i en termes generals consta de:

  1. Quaderns de registre: dades generals de l’edifici, el registre d’incidències i el d’operacions de manteniment i reparacions.
  2. Documents d’especificacions tècniques: Inclou el projecte final d’obra, un annex amb les principals dades tècniques de l’edifici i dels seus elements, en format de fitxes, i els manuals d’ús i manteniment i d’emergències.
  3. Arxiu de documents: Aquest arxiu conté les llicències de construcció i ocupació de l’edifici, el certificat del control de qualitat, el certificat final de l’obra de construcció, l’acta de recepció de l’obra, l’escriptura pública de declaració d’obra nova i altres documents referents a l’edifici. Si l’immoble és adquirit per una única persona, serà l’encarregada de tenir el llibre de l’edifici. Tanmateix, en el cas d’existència d’una comunitat de propietaris, serà la persona que ostenti el càrrec d’administrador de la finca, o president de la comunitat, qui custodiï el llibre de l’edifici.

El concepte de "Cos Cert" ve regulat a l’article 1.471 del CC i vol dir que el preu no es calcula o considera en raó a la superfície de l’immoble objecte de venda, o el que és el mateix, a raó d’un preu per unitat de mesura, sinó per la suma global pactada.

El certificat d’eficiència energètica és un document oficial redactat per un tècnic competent que inclou informació objectiva sobre les característiques energètiques d’un edifici. En aquest sentit, la certificació energètica qualifica energèticament un immoble calculant el consum anual d’energia necessari per satisfer la demanda energètica d’un edifici en condicions normals d’ocupació i funcionament. (Inclou la producció d’aigua calenta, calefacció, il·luminació, refrigeració i ventilació).

El procés de certificació energètica acaba amb l’emissió d’un certificat d’eficiència energètica i l’assignació d’una etiqueta energètica. L’escala de qualificació energètica és de set lletres i varia entre les lletres A (edifici més eficient energèticament) i G (edifici menys eficient energèticament). L’etiqueta energètica expressa la qualificació energètica d’un edifici atorgant una d’aquestes lletres. Aquest certificat resulta obligatori, tret d’excepcions, per al propietari de qualsevol part individual d’un edifici existent (habitatges, oficines o locals) objecte d’una operació de compravenda o de lloguer.

Són els documents que, de forma individualitzada, rep cada persona propietària de cada un dels habitatges que componguin l’edifici. Aquest manual es lliura en el moment del lliurament de claus de cada habitatge i de la firma d’escriptures.

El manual de l’habitatge conté informació sobre l’ús i funcionament de l’habitatge, garanties i manuals de funcionament dels equips individuals, plànol comercial i d’instal·lacions de l’habitatge, i la documentació necessària per donar d’alta els subministraments.


Contacta amb nosaltres
GDPR és obligatori d'acceptar