Característiques

Jardí Piscina Sala comunitària Garatge Eficiència Gimnàs Sostenibilitat Traster Terrassa

Descripció

OBRES INICIADES

Promoció escollida per la revista Forbes com una de les 10 millors promocions residencials que es comercialitzen actualment a Espanya gràcies a l'alt nivell de sostenibilitat i eficiència energètica dels habitatges, així com a la qualitat del seu disseny i entorn.

Obra nova Habitat Valle Romano

Habitat Valle Romano és una exclusiva urbanització de 115 habitatges de 1, 2, 3 i 4 dormitoris amb possibilitat d’elegir entre espectaculars àtics o baixos amb jardí privat. Tots els habitatges, gaudeixen d’amplis finestrals connectats amb generoses terrasses, garatge i traster.

Venda de pisos a Estepona amb impressionants zones comunes

Habitat Valle Romano està emplaçat en un entorn natural incomparable i ha estat estudiat al detall per aconseguir un concepte d’“open spaces”, on la funcionalitat i la seva orientació al sud fa que la llum sigui la principal protagonista.

Aquest projecte fet amb cura comprèn unes excel·lents zones comunes compostes per dues piscines d’adults i nens, gimnàs i club social envoltat d’amplis jardins pensats per al teu gaudi i el dels teus.

Habitat Valle Romano compta amb espectaculars àtics amb una gran terrassa i baixos amb amplis jardins privats i terrasses cobertes. Tot això buscant la millor orientació possible de la Costa del Sol.

Pisos d’obra nova Estepona

En el cas de la promoció d’Habitat Valle Romano, ha estat projectada per Alberro Arquitectos, que han sabut plasmar en el complex l’elegància, modernitat i funcionalitat. Els habitatges compten amb les millors qualitats i acabats possibles. Les promocions d’Habitat Immobiliaria han estat dissenyades i construïda sota els paràmetres del segell Spatium, el que el converteix a Habitat Valle Romano en una urbanització amb piscina d’habitatges segurs i saludables.

Comprar pis a Estepona en ubicació immillorable

La promoció es troba en un entorn idíl·lic, amb unes espectaculars vistes al mar i al Paratge Natural Los Reales de Sierra Bermeja.

Situada al costat d’Estepona, un dels nuclis més importants de la Costa del Sol, a pocs minuts de la platja i molt a prop del camp de golf Valle Romano Golf & Resort i de l’Hospital comarcal d’alta resistència d’Estepona. Està a tan sols 10 minuts de Marbella, a 45 minuts de l’Aeroport de Màlaga i perfectament comunicada a altres municipis mitjançant les vies AP-7 i A-7.

Aquesta promoció és en una zona privilegiada i té tot tipus de serveis molt pròxims a ella per facilitar el dia a dia, com supermercats, restaurants, transport públic, col·legis, zones de golf i hospital ja esmentats, etc.

Si t’agrada la mar i la muntanya, aquesta promoció és tot el que necessites.

Certificat Spatium:
Categoria excepcional en habitatge segur i saludable
Entitat finançadora:
Banco Sabadell S.A

Descarregables

Documents descarregables annexos a la promoció.


Tipologies

Quota mensual
anys amb un tipus d’interès fix de % TIN
Habitatges

Dormitoris

Banys

Preu

Plànol

Metres

Garatge

Traster

Terrassa

Jardí

M’interessa

VI-3-6-2-B

Reserva
2
2
373.500
113.0 m2
1
1
18.8 m2
-

VI-4-7-0-A

Reserva
3
2
325.500
120.5 m2
1
1
24.8 m2
-

VI-4-7-2-A

Reserva
2
2
359.000
105.3 m2
1
1
19.6 m2
-

VI-4-7-2-B

Reserva
4
2
492.500
152.6 m2
1
1
30.0 m2
-

VI-4-8-1-B

Reserva
2
2
279.500
94.4 m2
1
1
20.3 m2
-

VI-4-8-2-B

Reserva
2
2
394.500
113.0 m2
1
1
18.8 m2
-
** El preu mostrat en la taula anterior per a cada immoble, inclou únicament aquells annexos (places de garatge i/o traster) que haguessin estat expressament especificats en la seva descripció. En cas de no aparèixer especificats, el seu preu no s'entendrà inclòs en el preu mostrat anteriorment. El preu mostrat ho és sense incloure impostos. Els immobles identificats estan subjectes, en tot cas, a disponibilitat.

Ubicació

Localització de la promoció
Localització de l’oficina de vendes

Oficina de vendes

Adreça:
Calle Perú esquina Calle Flaminio, Estepona, Málaga
Horari d’atenció:

Dilluns a Divendres de 10:00h a 18:00h

Dissabtes de 11:00h a 13:30h


Simula la teva hipoteca

Simula la quota i el tipus d'interès que pagaràs per la teva nova llar.

.
Anys
%
Quota mensual
€*
anys amb un tipus d’interès fix de % TIN
  • Total hipoteca: €*
  • Interessos:
Veure taula tipologia promocions
El resultat d'aquest simulador de quota d'amortització té un caràcter orientatiu i no vinculant. No existeix cap compromís per part d'HÀBITAT IMMOBILIÀRIA de facilitar als seus clients finançament per l'adquisició d'immobles de les seves promocions.

FAQs

A continuació, podràs consultar les nostres preguntes més freqüents

Pre-reserva en línia el teu habitatge d'obra nova a través de la nostra pàgina web i d'acord amb els termes i condicions publicats. Consulta les promocions disponibles i tria l'habitatge que més s'ajusti a les teves necessitats. Fes clic en "pre-reservar" i bloqueja el teu habitatge ideal. La pre-reserva requereix l'abonament d'un import de 500€. El pagament d'aquest import permetrà bloquejar l'habitatge seleccionat durant un període màxim de 7 dies naturals, termini durant el qual s'ha de procedir a la formalització del contracte de reserva.

a) Pagament d’impostos: En termes generals, el primer lliurament en escriptura pública per part d’un promotor d’un habitatge nou queda subjecte a l’Impost sobre el Valor Afegit (al tipus reduït del 10 % sobre el preu de la compravenda) i a l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats (al tipus establert a cada comunitat autònoma i que sol ser entre un 0,5 i 1 %, a Madrid un 1 %). Malgrat l’anterior, per a determinats supòsits i situacions personals del subjecte passiu, venen establertes algunes bonificacions i exempcions. El tipus reduït de l’IVA al 10 % s’aplicarà igualment a la compravenda de fins a dues places de garatge per habitatge i annexos en ella situats, que s’adquireixin conjuntament en la mateixa escriptura pública. Fora d’aquests casos, la compravenda de places de garatge i trasters adquirits de manera individualitzada, tributaran el tipus general del 21 %. Tractant-se d’un segon lliurament (habitatges utilitzats), l’operació quedaria subjecta a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses (al tipus impositiu establert a cada comunitat autònoma, a Madrid, 7 %). En tot cas, la transmissió igualment quedaria subjecta per al venedor a l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua municipal)

b) Despeses de notaria: Són els honoraris del notari per l’atorgament de l’escriptura de compravenda i es calculen d’acord amb un aranzel fixat pel Govern. Aquests honoraris varien segons el preu de venda reflectit a l’escriptura.

c) Despeses de registre: Són els honoraris del registrador per la inscripció de la compravenda al registre de la propietat. Igual que les despeses de notaria, es calculen d’acord amb un aranzel fixat pel Govern i varien segons el preu de venda de la finca.

d) Despeses de gestió o tramitació: Són els honoraris de la gestoria per la realització dels tràmits posteriors a la firma de l’escriptura de compra (pagament d’impostos, presentació en el registre per a la seva inscripció, tramitació de plusvàlues, alteració de la titularitat de la finca en el cadastre, etc.). En aquesta partida també poden incloure’s determinades despeses prèvies a la firma de l’escriptura, com la verificació registral de la titularitat i estat de càrregues de l’habitatge.

El contracte d’arres penitencials és un contracte mitjançant el qual el comprador procedeix a reservar, durant un termini establert, els béns immobles que té intenció d’adquirir, lliurant en contraprestació una quantitat determinada com a senyal. El senyal es lliura en concepte d’arres penitencials, les quals venen regulades a l’article 1454 del Codi Civil, que permeten deslligar-se del contracte celebrat, podent rescindir-se unilateralment pel comprador, aplanant-se a perdre la quantitat lliurada, o pel venedor, tornant el duple de la quantitat percebuda.

És el que comunament coneixem com a plusvàlua municipal. És un impost directe, municipal i d’establiment voluntari pels Ajuntaments, als quals correspon íntegrament la seva gestió. Grava l’obtenció de l’increment de valor experimentat pels terrenys de naturalesa urbana, posats de manifest en el moment de la transmissió i experimentat al llarg d’un període màxim de 20 anys. Aquest increment es determina aplicant al valor que tingui el terreny (que generalment coincidirà amb el valor cadastral del terra que vingui reflectit a l’últim rebut de l’Impost sobre Béns Immobles) un percentatge fixat en cada cas pels Ajuntaments, en funció del nombre d’anys de permanència del bé immoble en el patrimoni del venedor.

És un impost directe de caràcter real, s'exigeix de forma obligatòria pels municipis i la seva gestió és compartida per l’administració de l’Estat. El seu fet imposable està constituït per la propietat sobre béns immobles, ja siguin rústics o urbans, o per la titularitat de determinats drets reals sobre els béns esmentats i grava el valor dels immobles referits, que generalment coincidirà amb el valor cadastral que aquests tinguin assignat, sobre el qual s’aplicarà el tipus de gravamen establert pels Ajuntaments respectius, dins d’uns límits de percentatges mínims i màxims establerts per llei.

És un impost que es merita anualment, sent subjecte passiu del mateix el propietari que ho sigui de l’immoble o de dret real, a data 1 de gener de cada exercici. No obstant això, la meritació, en municipis com Madrid, l’IBI es passa al cobrament entre el dia 1 d’octubre i el 30 de novembre.

El llibre d’un edifici destinat a habitatges té l’objectiu que les persones propietàries coneguin l’edifici que utilitzen i tinguin la documentació i informació suficient i necessària per dur a terme un ús i manteniment adequats.

El contingut del llibre de l’edifici ve regulat reglamentàriament, i en termes generals consta de:

  1. Quaderns de registre: dades generals de l’edifici, el registre d’incidències i el d’operacions de manteniment i reparacions.
  2. Documents d’especificacions tècniques: Inclou el projecte final d’obra, un annex amb les principals dades tècniques de l’edifici i dels seus elements, en format de fitxes, i els manuals d’ús i manteniment i d’emergències.
  3. Arxiu de documents: Aquest arxiu conté les llicències de construcció i ocupació de l’edifici, el certificat del control de qualitat, el certificat final de l’obra de construcció, l’acta de recepció de l’obra, l’escriptura pública de declaració d’obra nova i altres documents referents a l’edifici. Si l’immoble és adquirit per una única persona, serà l’encarregada de tenir el llibre de l’edifici. Tanmateix, en el cas d’existència d’una comunitat de propietaris, serà la persona que ostenti el càrrec d’administrador de la finca, o president de la comunitat, qui custodiï el llibre de l’edifici.

El concepte de "Cos Cert" ve regulat a l’article 1.471 del CC i vol dir que el preu no es calcula o considera en raó a la superfície de l’immoble objecte de venda, o el que és el mateix, a raó d’un preu per unitat de mesura, sinó per la suma global pactada.

El certificat d’eficiència energètica és un document oficial redactat per un tècnic competent que inclou informació objectiva sobre les característiques energètiques d’un edifici. En aquest sentit, la certificació energètica qualifica energèticament un immoble calculant el consum anual d’energia necessari per satisfer la demanda energètica d’un edifici en condicions normals d’ocupació i funcionament. (Inclou la producció d’aigua calenta, calefacció, il·luminació, refrigeració i ventilació).

El procés de certificació energètica acaba amb l’emissió d’un certificat d’eficiència energètica i l’assignació d’una etiqueta energètica. L’escala de qualificació energètica és de set lletres i varia entre les lletres A (edifici més eficient energèticament) i G (edifici menys eficient energèticament). L’etiqueta energètica expressa la qualificació energètica d’un edifici atorgant una d’aquestes lletres. Aquest certificat resulta obligatori, tret d’excepcions, per al propietari de qualsevol part individual d’un edifici existent (habitatges, oficines o locals) objecte d’una operació de compravenda o de lloguer.

Són els documents que, de forma individualitzada, rep cada persona propietària de cada un dels habitatges que componguin l’edifici. Aquest manual es lliura en el moment del lliurament de claus de cada habitatge i de la firma d’escriptures.

El manual de l’habitatge conté informació sobre l’ús i funcionament de l’habitatge, garanties i manuals de funcionament dels equips individuals, plànol comercial i d’instal·lacions de l’habitatge, i la documentació necessària per donar d’alta els subministraments.


Obres iniciades
Contacta amb nosaltres
GDPR és obligatori d'acceptar
Truca'ns GRATIS al 900 100 420