Habitat La Vega Turina

Arroyo de la Encomienda, Vallodolid
2, 3, 4 dormitoris
Des de 192.000 €

Característiques

Jardí Piscina Sala comunitària Terrassa Parc infantil Garatge Traster

Descripció

HABITATGES AMPLIS TOTES AMB TERRASSES PER GAUDIR

Obra nova Habitat La Vega Turina

Habitat La Vega Turina, la segona fase d’Habitat La Vega, és una moderna i acollidora urbanització composta per 30 habitatges de 2, 3, i 4 dormitoris, entre els quals destaquen uns magnífics àtics i baixos amb jardí i amb terrasses a l’exterior.

Descobreix la nova promoció d’obra nova a Arroyo de la Encomienda

La nova promoció d’Habitat La Vega Turina a Valladolid ofereix àmplies zones comunes amb piscina per a adults i àrea de jocs infantil amb espais verds. Es tracta de pisos de nova construcció a Valladolid amb totes les comoditats que necessites per poder gaudir amb la teva família sense sortir de la llar.

Des d’Habitat Immobiliaria donem gran importància a viure a prop de la naturalesa i la promoció Habitat La Vega Turina està envoltada de zones verdes on poder fer esport, passejar en família i desconnectar de la rutina. Als voltants de la nova promoció d’habitatges a Valladolid es troba un carril bici que connecta directament amb la ciutat.

Gaudeix del teu pis amb terrassa i piscina en una ubicació immillorable

Habitat La Vega Turina està situada al nou barri d’Arroyo de la Encomanda, al costat de la Ribera del riu Pisuerga i La Casa de la Música, concretament al costat de l’avinguda de Salamanca a tan sols 10 minuts del centre de Valladolid.

Les seves connexions amb la ciutat són l’Autovia de Castilla i l’accés a la Ronda Sur (VA-30). A més, compta amb la xarxa de transport urbà i metropolità d’Arroyo de la Encomienda

A més, el barri compta amb multitud de serveis per facilitar el dia a dia, com supermercats, centres esportius, col·legis, zones de lleure i restauració, etc. 

Comprar un pis d’obra nova a Arroyo de la Encomienda amb les millors qualitats

La promoció està dissenyada pel prestigiós arquitecte urbanista Enrique Bardají que ha sabut prioritzar la llum natural i sensació de confort a la pròpia llar. Amplis finestrals i espais pensats per treballar còmodament des de casa. A més, són pisos amb terrasses que permeten gaudir de l’exterior i poder relaxar-se i gaudir a l’aire lliure.

La ubicació, qualitats i zones comunes de piscines, zones de jocs i espais verds, converteix la urbanització d’obra nova a Valladolid d’Habitat Turina al lloc perfecte per viure i poder gaudir de moments en família i amb amics.

¡PLAÇA D'APARCAMENT I TRASTER NO INCLOSOS!

Arquitecte de el projecte:
E. Bardají & Asociados
Entitat finançadora:
Unicaja Banco, S.A.

Descarregables

Documents descarregables annexos a la promoció.


Tipologies

Quota mensual
anys amb un tipus d’interès fix de % TIN
Habitatges
Dormitoris
Banys
Metres
Terrassa
Preu
Plànol
Estat
M’interessa
VI-6-A
2
2
125.7 m2
44.2 m2
225.000
Disponible
VI-1-B
3
2
126.5 m2
8.9 m2
192.000
Disponible
VI-5-C
4
2
125.1 m2
18.6 m2
264.000
Disponible
VI-1-E
3
2
126.6 m2
10.7 m2
197.000
Disponible
VI-1-A
3
2
128.9 m2
10.7 m2
196.000
Disponible
VI-6-C
3
2
128.9 m2
52.9 m2
257.000
Disponible
VI-0-C
3
2
126.4 m2
-
228.000
Disponible

*(clic sobre la icona de la calculadora de la taula de tipologies i et recalculem la teva quota mensual)

*Plaça d'aparcament i traster no inclosos. La informació gràfica és orientativa. Promocions Habitat podrà realitzar les modificacions que estimi necessàries per exigències d’ordre tècnic, comercial, jurídic o de disponibilitat, sense que suposin minoració de les qualitats previstes. Les superfícies que es presenten en els plànols i en la seva llegenda són aproximades. L’equipament de l’habitatge serà l’indicat en la memòria de qualitats, no sent objecte de lliurament el mobiliari que apareix reflectit que ha estat representat a efectes merament decoratius. La informació, venda i lliurament del Document Informatiu Abreujat i altres documentació, exigida pel Decret 218/05, es facilitarà a l’oficina comercial. IVA no inclòs.
**Els habitatges anteriorment identificats estan subjectes, en tot cas, a disponibilitat.

Ubicació

Localització de la promoció
Localització de l’oficina de vendes

Oficina de vendes

Adreça:
Avenida Salamanca Esquina Cardenal Torquemada, Arroyo de la Encomienda, Valladolid
Horari d’atenció:

Dilluns a Divendres de 9:30 a 14:00 h i de 16:30 a 19:30. Dissabtes 10:30 a 13:00. Dissabtes d’agost i dos primer de setembre tancat.


Simula la teva hipoteca

Simula la quota i el tipus d'interès que pagaràs per la teva nova llar.

Els bancs solen finançar un màxim del 80% de l'import de l'home SENSE IVA.
Anys
%
Quota mensual
€*
anys amb un tipus d’interès fix de % TIN
  • Total hipoteca: €*
  • Interessos:
Veure taula tipologia promocions

*(clic sobre la icona de la calculadora de la taula de tipologies i et recalculem la teva quota mensual)

​​El resultat de la calculadora té un caràcter orientatiu i no vinculant. L’import de les quotes i el tipus d’interès han estat calculats utilitzant capitals i tipus d’interès orientatius, per la qual cosa poden variar en funció de la comunitat autònoma i del preu de l’habitatge. Per al dictamen final, remet la informació completa a l’entitat financera.

FAQs

A continuació, podràs consultar les nostres preguntes més freqüents

a) Pagament d’impostos: En termes generals, el primer lliurament en escriptura pública per part d’un promotor d’un habitatge nou queda subjecte a l’Impost sobre el Valor Afegit (al tipus reduït del 10 % sobre el preu de la compravenda) i a l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats (al tipus establert a cada comunitat autònoma i que sol ser entre un 0,5 i 1 %, a Madrid un 1 %). Malgrat l’anterior, per a determinats supòsits i situacions personals del subjecte passiu, venen establertes algunes bonificacions i exempcions. El tipus reduït de l’IVA al 10 % s’aplicarà igualment a la compravenda de fins a dues places de garatge per habitatge i annexos en ella situats, que s’adquireixin conjuntament en la mateixa escriptura pública. Fora d’aquests casos, la compravenda de places de garatge i trasters adquirits de manera individualitzada, tributaran el tipus general del 21 %. Tractant-se d’un segon lliurament (habitatges utilitzats), l’operació quedaria subjecta a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses (al tipus impositiu establert a cada comunitat autònoma, a Madrid, 7 %). En tot cas, la transmissió igualment quedaria subjecta per al venedor a l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua municipal)

b) Despeses de notaria: Són els honoraris del notari per l’atorgament de l’escriptura de compravenda i es calculen d’acord amb un aranzel fixat pel Govern. Aquests honoraris varien segons el preu de venda reflectit a l’escriptura.

c) Despeses de registre: Són els honoraris del registrador per la inscripció de la compravenda al registre de la propietat. Igual que les despeses de notaria, es calculen d’acord amb un aranzel fixat pel Govern i varien segons el preu de venda de la finca.

d) Despeses de gestió o tramitació: Són els honoraris de la gestoria per la realització dels tràmits posteriors a la firma de l’escriptura de compra (pagament d’impostos, presentació en el registre per a la seva inscripció, tramitació de plusvàlues, alteració de la titularitat de la finca en el cadastre, etc.). En aquesta partida també poden incloure’s determinades despeses prèvies a la firma de l’escriptura, com la verificació registral de la titularitat i estat de càrregues de l’habitatge.

El contracte d’arres penitencials és un contracte mitjançant el qual el comprador procedeix a reservar, durant un termini establert, els béns immobles que té intenció d’adquirir, lliurant en contraprestació una quantitat determinada com a senyal. El senyal es lliura en concepte d’arres penitencials, les quals venen regulades a l’article 1454 del Codi Civil, que permeten deslligar-se del contracte celebrat, podent rescindir-se unilateralment pel comprador, aplanant-se a perdre la quantitat lliurada, o pel venedor, tornant el duple de la quantitat percebuda.

És el que comunament coneixem com a plusvàlua municipal. És un impost directe, municipal i d’establiment voluntari pels Ajuntaments, als quals correspon íntegrament la seva gestió. Grava l’obtenció de l’increment de valor experimentat pels terrenys de naturalesa urbana, posats de manifest en el moment de la transmissió i experimentat al llarg d’un període màxim de 20 anys. Aquest increment es determina aplicant al valor que tingui el terreny (que generalment coincidirà amb el valor cadastral del terra que vingui reflectit a l’últim rebut de l’Impost sobre Béns Immobles) un percentatge fixat en cada cas pels Ajuntaments, en funció del nombre d’anys de permanència del bé immoble en el patrimoni del venedor.

És un impost directe de caràcter real, s'exigeix de forma obligatòria pels municipis i la seva gestió és compartida per l’administració de l’Estat. El seu fet imposable està constituït per la propietat sobre béns immobles, ja siguin rústics o urbans, o per la titularitat de determinats drets reals sobre els béns esmentats i grava el valor dels immobles referits, que generalment coincidirà amb el valor cadastral que aquests tinguin assignat, sobre el qual s’aplicarà el tipus de gravamen establert pels Ajuntaments respectius, dins d’uns límits de percentatges mínims i màxims establerts per llei.

És un impost que es merita anualment, sent subjecte passiu del mateix el propietari que ho sigui de l’immoble o de dret real, a data 1 de gener de cada exercici. No obstant això, la meritació, en municipis com Madrid, l’IBI es passa al cobrament entre el dia 1 d’octubre i el 30 de novembre.

El llibre d’un edifici destinat a habitatges té l’objectiu que les persones propietàries coneguin l’edifici que utilitzen i tinguin la documentació i informació suficient i necessària per dur a terme un ús i manteniment adequats.

El contingut del llibre de l’edifici ve regulat reglamentàriament, i en termes generals consta de:

  1. Quaderns de registre: dades generals de l’edifici, el registre d’incidències i el d’operacions de manteniment i reparacions.
  2. Documents d’especificacions tècniques: Inclou el projecte final d’obra, un annex amb les principals dades tècniques de l’edifici i dels seus elements, en format de fitxes, i els manuals d’ús i manteniment i d’emergències.
  3. Arxiu de documents: Aquest arxiu conté les llicències de construcció i ocupació de l’edifici, el certificat del control de qualitat, el certificat final de l’obra de construcció, l’acta de recepció de l’obra, l’escriptura pública de declaració d’obra nova i altres documents referents a l’edifici. Si l’immoble és adquirit per una única persona, serà l’encarregada de tenir el llibre de l’edifici. Tanmateix, en el cas d’existència d’una comunitat de propietaris, serà la persona que ostenti el càrrec d’administrador de la finca, o president de la comunitat, qui custodiï el llibre de l’edifici.

El concepte de "Cos Cert" ve regulat a l’article 1.471 del CC i vol dir que el preu no es calcula o considera en raó a la superfície de l’immoble objecte de venda, o el que és el mateix, a raó d’un preu per unitat de mesura, sinó per la suma global pactada.

El certificat d’eficiència energètica és un document oficial redactat per un tècnic competent que inclou informació objectiva sobre les característiques energètiques d’un edifici. En aquest sentit, la certificació energètica qualifica energèticament un immoble calculant el consum anual d’energia necessari per satisfer la demanda energètica d’un edifici en condicions normals d’ocupació i funcionament. (Inclou la producció d’aigua calenta, calefacció, il·luminació, refrigeració i ventilació).

El procés de certificació energètica acaba amb l’emissió d’un certificat d’eficiència energètica i l’assignació d’una etiqueta energètica. L’escala de qualificació energètica és de set lletres i varia entre les lletres A (edifici més eficient energèticament) i G (edifici menys eficient energèticament). L’etiqueta energètica expressa la qualificació energètica d’un edifici atorgant una d’aquestes lletres. Aquest certificat resulta obligatori, tret d’excepcions, per al propietari de qualsevol part individual d’un edifici existent (habitatges, oficines o locals) objecte d’una operació de compravenda o de lloguer.

Són els documents que, de forma individualitzada, rep cada persona propietària de cada un dels habitatges que componguin l’edifici. Aquest manual es lliura en el moment del lliurament de claus de cada habitatge i de la firma d’escriptures.

El manual de l’habitatge conté informació sobre l’ús i funcionament de l’habitatge, garanties i manuals de funcionament dels equips individuals, plànol comercial i d’instal·lacions de l’habitatge, i la documentació necessària per donar d’alta els subministraments.


Contacta amb nosaltres
GDPR és obligatori d'acceptar