Reconeixement i certificacions

El millor reconeixement, el dels nostres clients

Certificacions

La nostra figura com a companyia líder del sector i el nostre paper pioner en diferents àmbits ens ha portat a ser reconeguts per diferents entitats i organismes.

Certificat Sistema de Compliance Penal (UNE 19601:2017)

Aquest reconeixement reforça el nostre paper pioner en aquesta matèria, i converteix la companyia en un referent de compliment al sector. La nostra exigència alta en matèria de compliment normatiu, particularment en la prevenció de la comissió de delictes i la reducció dels riscos penals dins la mateixa organització ens ha conduït a disposar d’aquesta certificació.

Certificat Gestió Mediambiental (ISO 14001)

Certificat que avala la gestió mediambiental, la nostra preocupació per la protecció ambiental amb el disseny d’edificis sostenibles i energèticament eficients.

Certificat Gestió de la Seguretat i Salut en el treball (ISO45001)

Reconeixement a la gestió en Seguretat i Salut en el treball, acreditant el nostre afany a disminuir la sinistralitat laboral. Per aconseguir-ho, apostem per l’aplicació d’estàndards superiors a l’exigència legal.

Certificat Gestió en la Qualitat (ISO 9001)

Certificació que reconeix la sistematització, control i millora contínua dels processos de la companyia, així com un enfocament cap a la satisfacció del client final i la resta de grups d’interès.

Segell Spatium

Totes les nostres promocions tenen el Segell Spatium de promoció segura i saludable, que garanteix que s’han fet servir en el disseny els més estrictes paràmetres en matèria de salut, benestar i seguretat a la llar en les diferents fases de desenvolupament de l’immoble. El segell es basa en l’anàlisi de 14 famílies de risc i 200 elements de control de qüestions tals com l’accessibilitat, els materials, la instal·lació aquàtica, l’emergència i l’autoprotecció, la gestió del manteniment, entre altres qualitats, que afectin la qualitat de vida dels futurs llogaters. A més, hem obtingut la qualificació d’Excepcional, la més alta disponible, a la fase de Disseny en totes les nostres promocions.

Sens dubte, tenir el segell Spatium a les nostres promocions és un valor afegit per a tots aquells que busquin el benestar a la seva llar.