Reconeixement i certificacions

El millor reconeixement, el dels nostres clients

Certificacions

La nostra figura com a companyia líder del sector i el nostre paper pioner en diferents àmbits ens ha portat a ser reconeguts per diferents entitats i organismes.

Certificat Sistema de Compliance Penal (UNE 19601:2017)

Aquest reconeixement reforça el nostre paper pioner en aquesta matèria, i converteix la companyia en un referent de compliment al sector. La nostra exigència alta en matèria de compliment normatiu, particularment en la prevenció de la comissió de delictes i la reducció dels riscos penals dins la mateixa organització ens ha conduït a disposar d’aquesta certificació.

Certificat Gestió Mediambiental (ISO 14001)

Certificat que avala la gestió mediambiental, la nostra preocupació per la protecció ambiental amb el disseny d’edificis sostenibles i energèticament eficients.

Certificat Gestió de la Seguretat i Salut en el treball (ISO45001)

Reconeixement a la gestió en Seguretat i Salut en el treball, acreditant el nostre afany a disminuir la sinistralitat laboral. Per aconseguir-ho, apostem per l’aplicació d’estàndards superiors a l’exigència legal.

Certificat Gestió en la Qualitat (ISO 9001)

Certificació que reconeix la sistematització, control i millora contínua dels processos de la companyia, així com un enfocament cap a la satisfacció del client final i la resta de grups d’interès.

Certificat d'Edifici Sostenible (RP E32.01)

Reconeixement que acredita que la promoció Hàbitat Jardins de Teià (Barcelona) ha estat dissenyada i construïda continuant pràctiques sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.

Primera promotora mundial en el rànquing de Sustainalytics

En Habitat Inmobiliaria ens comprometem amb la construcció d'un futur sostenible. Per això, creiem que cada acció compta i que junts podem marcar la diferència en el món que construïm.

Com a mostra dels nostres continus esforços, el prestigiós rànquing de Sustainalytics ens ha atorgat el reconeixement de primera promotora del món en acompliment ESG, en la subcategoria de Real Estate Development.

Des de Sustainalytics han considerat diversos factors per a atorgar-nos aquesta qualificació, entre els quals es troben la sostenibilitat dels habitatges, les iniciatives socials i de vinculació amb les comunitats en les quals operem, el bon govern corporatiu, el desenvolupament del talent, la gestió de residus i les polítiques anticorrupció de la companyia.

El nostre compromís amb la sostenibilitat és el pilar de tot el que fem. Des del disseny i la construcció de les nostres promocions fins a l'elecció de materials i tecnologies, busquem constantment minimitzar el nostre impacte ambiental i fomentar pràctiques responsables buscant sempre el benestar del nostre clients.

Segell Spatium

Totes les nostres promocions tenen el Segell Spatium de promoció segura i saludable, que garanteix que s’han fet servir en el disseny els més estrictes paràmetres en matèria de salut, benestar i seguretat a la llar en les diferents fases de desenvolupament de l’immoble. El segell es basa en l’anàlisi de 14 famílies de risc i 200 elements de control de qüestions tals com l’accessibilitat, els materials, la instal·lació aquàtica, l’emergència i l’autoprotecció, la gestió del manteniment, entre altres qualitats, que afectin la qualitat de vida dels futurs llogaters. A més, hem obtingut la qualificació d’Excepcional, la més alta disponible, a la fase de Disseny en totes les nostres promocions.

Sens dubte, tenir el segell Spatium a les nostres promocions és un valor afegit per a tots aquells que busquin el benestar a la seva llar.